Tarikh : 7hb Disember, 2017 (Khamis)
Masa : 3.45 pm – 6.30 pm
Kawasan Terlibat : Kolej Tuanku Canselor (Blok S01 hingga S16, S42, S43, Pusat Kaunseling & Komplek Sukan U01)
Inisiatif staf untuk memastikan keadaan pencawang elektrik dalam keadaan yang baik untuk memastikan bekalan elektrik sentiasa tersedia.
Antara skop kerja adalah semakan visual oleh penjaga jentera berlesen, semakan kekemasan sambungan pepasangan, semakan kefungsian peralatan, pembersihan kawasan luar dan dalam dan servis peralatan serta pepasangan.
Kerja-kerja dilakukan secara inhouse oleh staf Unit Elektrik bermula dari jam 2.30PM, bekalan terpaksa ditutup pada jam 3.35PM bagi kerja-kerja servis didalam pencawang. Dianggarkan kerja selesai jam 6.30PM dan bekalan akan kembali normal di kawasan yang terlibat.
Kudos Unit Elektrik
Hebahan
Hebaha

Selamat datang ke Laman Sesawang Pejabat Harta Bina UTM

Sebarang aduan boleh dilaporkan kepada Pejabat Harta Bina melalui Aplikasi Web ECS

Kampus Universiti Teknologi Malaysia merupakan kawasan larangan merokok. Tindakan atau denda akan diambil bagi mereka yang didapati bersalah merokok di tempat awam di dalam kawasan kampus

Terkini

Terkini

IKLAN SEBUT HARGA : MEMBAIKPULIH DAN MENAIKTARAF
8th February, 2018