SEBUT HARGA: MEMBAIKPULIH DAN MENAIKTARAF KAFETERIA DI BLOK N05 DAN BILIK PROFESOR PELAWAT KEPADA BILIK PEMBELAJARAN (NALI) DI BLOK N01a FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA & KEJURUTERAAN TENAGA, UTM JOHOR BAHRU

SEBUT HARGA: MEMBAIKPULIH DAN MENAIKTARAF KAFETERIA DI BLOK N05 DAN BILIK PROFESOR PELAWAT KEPADA BILIK PEMBELAJARAN (NALI) DI BLOK N01a FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA & KEJURUTERAAN TENAGA, UTM JOHOR BAHRU

KENYATAAN SEBUT HARGA

NOMBOR SEBUT HARGA
PHB/SH/BPUPP/J460000.6100.09236/45/2017
TAJUK

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENAIKTARAF :

  1. KAFETERIA DI BLOK N05
  2. BILIK PROFESOR PELAWAT KEPADA BILIK PEMBELAJARAN (NALI) DI BLOK N01a FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA & KEJURUTERAAN TENAGA, UTM JOHOR BAHRU
NOTA KHAS
  1. Sebut harga adalah dipelawa daripada kontraktor yang berdaftar dengan SSM/LPIPM/CIDB/UTMfin, atau Kementerian Kewangan Malaysia (mana yang berkaitan)
  2. Segala butiran dan dokumentasi boleh didapati semasa waktu pejabat di Bahagian Kontrak, Pejabat Harta Bina, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Johor
  3. Bayaran dokumentasi dalam bentuk Wang Tunai/Wang Pos/Bank Draf di atas nama Bendahari UTM, Johor Bahru, Johor
  4. Dokumen hanya dikeluarkan kepada Wakil Syarikat yang namanya tercatat di dalam Sijil Pendaftaran Asal (PKK/Kementerian Kewangan Malaysia).  Sijil Pendaftaran Syarikat yang tiada nama di dalam Sijil Pendaftaran hendaklah membawa Surat Perwakilan Kuasa yang sah dari Syarikat.
  5. Sijil Pendaftaran Asal hendaklah dikemukakan semasa membeli dokumen.
  6. Pembelian sebutharga hanya boleh dibeli 3 bulan daripada tarikh tutup sebutharga.
  7. Surat pembaharuan CIDB hendaklah dikemukakan. Bahagian Kontrak hendaklah membuat pengesahan daripada CIDB.
KOD BIDANG @ CIDB

G1
B04

TARIKH JUAL
08/01/2018 – 15/01/2018
TARIKH TUTUP
16/01/2018
TARIKH TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK (WAJIB)
Tiada

JADUAL KERJA KONTRAK PENYENGGARAAN LANDSKAP DAN PERMBERSIHAN KAWASAN (JANUARI 2018)

JADUAL KERJA KONTRAK PENYENGGARAAN LANDSKAP DAN PERMBERSIHAN KAWASAN (JANUARI 2018)

Berikut adalah perancangan jadual kerja 7 kontraktor Penyenggaraan Landskap dan Pembersihan Kawasan di 7 zon yang berbeza di dalam kampus UTMJB untuk rujukkan semua PTJ.
Jadual setiap item kerja adalah untuk rujukan semua PTJ, segala perubahan samada diawalkan atau dilewatkan daripada tarikh item kerja adalah tertakluk kepada perubahan semasa mengikut keperluan. PTJ adalah disarankan merujuk terus kepada penyelia landskap PHB bagi mendapatkan maklumat terperinci. Penyelia yang terlibat bagi pemantauan dan penyeliaan di 7 zon adalah sepertimana berikut:-
ZON PENYELIA JADUAL NOMBOR
L1 & L6 En. M. Nizam lokman JADUAL PERANCANGAN KERJA ZON L1
JADUAL PERANCANGAN KERJA ZON L6
017-780 1056
L2 & L5 En. Asmawi JADUAL PERANCANGAN KERJA ZON L2
JADUAL PERANCANGAN KERJA ZON L5
010-714 0805
L3 En. Sudrisno JADUAL PERANCANGAN KERJA ZON L3 013-742 4298
L4 En. Dzulzazreen JADUAL PERANCANGAN KERJA ZON L4 013-799 7209
L7 En. Abd. Rahman JADUAL PERANCANGAN KERJA ZON L7 019-745 4554
Sekian, harap maklum