BIL KETERANGAN
A PEROLEHAN
A1 NASKAH MEJA SEBUT HARGA
1 Senarai Tindakan Penyediaan E-Sebut Harga
A2 LAPORAN SEBUT HARGA
1 Senarai Tindakan Pengeluaran Laporan Perakuan Sebut Harga
A3 INDEN/PESANAN TEMPATAN (L.O)
1 Senarai Tindakan Pengeluaran Inden Kerja Sebut Harga/Lantikan Terus/Requisition
2 Senarai Tindakan Pengeluaran Pesanan Tempatan (L.O)
B PENTADBIRAN KONTRAK
B1 DOKUMEN KONTRAK
1 Senarai Tindakan Penyediaan Dokumen Kontrak (DK) (Sebut harga) – Kontrak Berpenggal Melebihi RM50,000
2 Senarai Tindakan Penyediaan Dokumen Kontrak (DK) (Sebut harga)
B2 BAYARAN SEBUT HARGA
1 Senarai Tindakan Pengeluaran Bayaran Sebut Harga/Lantikan Terus/Requisition – In House
2 Senarai Tindakan Pengeluaran Bayaran Sebut Harga/Lantikan Terus/Requisition – In House (PTJ)
3 Senarai Tindakan Pengeluaran Bayaran Sebut Harga/Lantikan Terus/Requisition – Perunding
4 Jadual Terkumpul Bayaran  Sebut Harga
B3 KELULUSAN JAWATANKUASA
1 Senarai Tindakan Permohonan Kelulusan Perubahan Kerja (KPK)/Lanjutan Masa (EOT) Sebut Harga
B4 SIJIL-SIJIL KONTRAK
1 Senarai Tindakan Pengeluaran Perakuan Kerja Tidak Siap Sebut Harga (CNC)
2 Senarai Tindakan Pengeluaran Perakuan Kelambatan Dan Lanjutan Masa Sebut Harga (EOT)
3 Senarai Tindakan Pengeluaran Perakuan Siap Kerja Sebut Harga (CPC)
4 Senarai Tindakan Pengeluaran Perakuan Siap Membaiki Kecacatan Sebut Harga (CMGD)
Tarikh Pindaan : 27 Ogos 2018