BIL KETERANGAN
A PEROLEHAN
A1 NASKAH MEJA TENDER
1 Senarai Tindakan Kelulusan Naskah Meja Tender (NMT) – In House
2 Senarai Tindakan Kelulusan Naskah Meja Tender (NMT) – Perunding
A2 LAPORAN TENDER
1 Senarai Tindakan Pengeluaran Laporan Tender – Kerja (In House)
2 Senarai Tindakan Pengeluaran Laporan Tender – Kerja (Perunding)
3 Senarai Semak Penyediaan Laporan Tender
4 Senarai Tindakan Pengeluaran Laporan Penilaian Teknikal Tender – Bekalan & Perkhidmatan
5 Senarai Semakan Penyediaan Laporan Penilaian Teknikal Tender
A3 SURAT SETUJU TERIMA TENDER
1 Senarai Tindakan Pengeluaran Surat Setujuterima Tender (SST) Tidak Melebihi RM5 Juta
2 Senarai Tindakan Pengeluaran Surat Setujuterima Tender (SST)  Melebihi RM5 Juta
3 Senarai Semakan Penyediaan SST
4 Senarai Tindakan Pengeluaran L.O
B PENTADBIRAN KONTRAK
B1 DOKUMEN PERJANJIAN PERUNDING
1 Senarai Tindakan Penyediaan Dokumen Perjanjian Perunding
B2 DOKUMEN KONTRAK
1 Senarai Tindakan Penyediaan Dokumen Kontrak (DK) – In House
2 Senarai Tindakan Penyediaan Dokumen Kontrak (DK) – Perunding
3 Senarai Semakan Penyediaan Dokumen Kontrak (DK)
B3 BAYARAN INTERIM PROJEK
1 Senarai Tindakan Pengeluaran Bayaran Interim – In House
2 Senarai Tindakan Pengeluaran Bayaran Interim – In House (PTJ)
3 Senarai Tindakan Pengeluaran Bayaran Interim – Perunding
4 Senarai Tindakan Pengeluaran Bayaran Kontrak Berpenggal
5 Senarai Semakan Penyediaan Bayaran Interim
6 Jadual Terkumpul Bayaran Interim
B4 BAYARANPERUNDING
B4.1 YURAN PERUNDING
1 Senarai Tindakan Pengeluaran Yuran Perunding
2 Jadual Terkumpul Yuran Perunding
B4.2 GAJI KAKITANGAN TAPAK
1 Senarai Tindakan Pengeluaran Bayaran Gaji Kakitangan Tapak
2 Jadual Terkumpul Gaji Kakitangan Tapak
B4.3 BAYARAN IMBUHBALIK
1 Senarai Tindakan Pengeluaran Bayaran Imbuh Balik Perunding
2 Senarai Semakan Penyediaan Bayaran Imbuh Balik Perunding
3 Jadual Terkumpul Bayaran Imbuh Balik Perunding
B5 PERAKUAN MUKTAMAD
1 Senarai Tindakan Pengeluaran Bayaran Perakuan Muktamad – In House
2 Senarai Tindakan Pengeluaran Bayaran Perakuan Muktamad –  Perunding
3 Senarai Semakan Penyediaan Bayaran Perakuan Muktamad
B6 KELULUSAN JAWATANKUASA
B6.1 PERMOHONAN PERUBAHAN KERJA
1 Senarai Tindakan Permohonan Kelulusan Perubahan Kerja (KPK)
2 Senarai Tindakan Pengeluaran Arahan Perubahan Kerja (APK)
3 Senarai Tindakan Pengeluaran Pelarasan Harga Kontrak (PHK)
B.6.2 PERMOHONAN KELAMBATAN DAN LANJUTAN MASA
1 Senarai Tindakan Permohonan Kelulusan Kelambatan Dan Lanjutan Masa (EOT)
B7 SIJIL-SIJIL KONTRAK
1 Senarai Tindakan Pengeluaran Perakuan Kerja Tidak Siap (CNC)
2 Senarai Tindakan Pengeluaran Perakuan Kelambatan Dan Lanjutan Masa (EOT)
3 Senarai Tindakan Pengeluaran Perakuan Siap Kerja (CPC) / Separa / Siap Berbahagian
4 Senarai Tindakan Pengeluaran Perakuan Siap Membaiki Kecacatan (CMGD)
Tarikh Pindaan : 27 Ogos 2018