Lantikan Terus

1. Surat Pelawaan
2. Syarat-Syarat Sebut Harga
3. Syarat-Syarat Tambahan (Peringatan Mengenai Rasuah)
4. Surat Akuan Pembida
5. Surat Akuan Pembida Berjaya
6. Borang Sebut Harga
7. Ringkasan Sebut Harga
8. Pecahan Harga
i.   Kerja-Kerja Awalan
ii.  Kerja Senibina
9. Maklumat Latar Belakang Penyebut Harga
10. Surat Pemberitahuan Sebut Harga Tidak Berjaya

Naskah Tender

Bil Keterangan
1 Muka Hadapan Maskah Meja Tender
2 Isi Kandungan
3 Senarai Semak Tender
4 Senarai Semak Dokumen Wajib
5 Arahan Kepada Petender
6 Syarat-Syarat Kontrak – P.W.D FORM 203 (Rev. 1/2010)
i. Addendum No. 1
7 Perjanjian Tambahan
i. Syarat-Syarat Tambahan (Peringatan Mengenai Rasuah)
ii. Surat Akuan Pembida
iii. Surat Akuan Pembida Berjaya
8 Tatacara Bayaran Penalti (OSHE)
9 Borang Tender
10 Surat Setuju Terima Tender
11 Surat Penerimaan Tawaran Khas Untuk Bumiputera
12 Keperluan Umum
13 Spesifikasi
i. Standard Specification For Building Works
14 Skop Kerja
15 Ringkasan Harga Tender
16 Pecahan Harga Tender
i. Kerja-Kerja Awalan
ii. Kerja-Kerja Awam & Senibina
iii. Kerja-Kerja Mekanikal
iv. Kerja-Kerja Elektrikal
17 Jadual Kadar Harga
i. Jadual Kadar Harga Tambahan
ii Jadual Kadar Harga Piawai (JKR)
iii. Jadual Kadar Harga Harian
18 Jadual Data Teknikal
19 Jadual Penalti
20 Maklumat Kontraktor
i Borang A   – Surat Pengakuan Kebenaran Maklumat Dan Keesahan Dokumen
ii. Borang B   – Maklumat Am Dan Latar Belakang Petender
iii. Borang C   – Data-Data Kewangan
iv. Borang CA – Laporan Bank/Institusi Kewangan
v. Borang D   – Rekod Pengalaman Kerja
vi. Borang E   – Kakitangan Teknikal
vii. Borang F   – Keempunyaan Logi, Mesin Dan Peralatan
viii. Borang G   – Senarai Kerja Kontrak Semasa
ix. Borang GA – Laporan Jurutera Projek/Penyelia Projek Atas Prestasi Kerja Semasa Petender
21 Borang Perlantikan Jurutera Bertauliah
22 Borang Perlantikan Sub Kontraktor
23 Borang Jaminan Bank/Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans Untuk Bon Pelaksanaan
24 Borang Jaminan Bank/Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans Untuk Bayaran Pendahuluan

DISMANTLING AND REPLACEMENT OF EXISTING PASSENGER LIFT INCLUDING TESTING, COMMISSIONING AND MAINTENANCE OF ONE (1) UNIT NEW PASSENGER LIFT AT BANGUNAN CANSELERI SULTAN IBRAHIM, UTM JOHOR BAHRU, JOHOR

KENYATAAN SEBUT HARGA

NOMBOR SEBUT HARGA

PHB/SH/BM/B28000/2019/46

TAJUK

DISMANTLING AND REPLACEMENT OF EXISTING PASSENGER LIFT INCLUDING TESTING, COMMISSIONING AND MAINTENANCE OF ONE (1) UNIT NEW PASSENGER LIFT AT BANGUNAN CANSELERI SULTAN IBRAHIM, UTM JOHOR BAHRU, JOHOR

NOTA KHAS
 1. Sebut harga adalah dipelawa daripada kontraktor yang berdaftar dengan SSM/LPIPM/CIDB/UTMfin, atau Kementerian Kewangan Malaysia (mana yang berkaitan)
 2. Segala butiran dan dokumentasi boleh didapati semasa waktu pejabat di Bahagian Kontrak, Pejabat Harta Bina, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Johor
 3. Bayaran dokumentasi dalam bentuk Wang Tunai/Wang Pos/Bank Draf di atas nama Bendahari UTM, Johor Bahru, Johor
 4. Dokumen hanya dikeluarkan kepada Wakil Syarikat yang namanya tercatat di dalam Sijil Pendaftaran Asal (PKK/Kementerian Kewangan Malaysia).  Sijil Pendaftaran Syarikat yang tiada nama di dalam Sijil Pendaftaran hendaklah membawa Surat Perwakilan Kuasa yang sah dari Syarikat.
 5. Sijil Pendaftaran Asal hendaklah dikemukakan semasa membeli dokumen.
 6. Pembelian sebutharga hanya boleh dibeli 3 bulan daripada tarikh tutup sebutharga.
 7. Surat pembaharuan CIDB hendaklah dikemukakan. Bahagian Kontrak hendaklah membuat pengesahan daripada CIDB.
KOD BIDANG @ CIDB

G1 HINGGA G7
M03

TARIKH JUAL

26/06/2019 – 01/07/2019

TARIKH TUTUP

03/07/2019

TARIKH TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK (WAJIB)

Tiada

KERJA-KERJA PEMBAIKAN KRITIKAL PADA BUMBUNG DAN KOMPONEN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BLOK P22, P21 DAN N10, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA JOHOR BAHRU, JOHOR

KENYATAAN SEBUT HARGA

NOMBOR SEBUT HARGA

PHB/SH/BA/R.J150500.7100.4M002.B28000/2019/44

TAJUK

KERJA-KERJA PEMBAIKAN KRITIKAL PADA BUMBUNG DAN KOMPONEN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BLOK P22, P21 DAN N10, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA JOHOR BAHRU, JOHOR

NOTA KHAS
 1. Sebut harga adalah dipelawa daripada kontraktor yang berdaftar dengan SSM/LPIPM/CIDB/UTMfin, atau Kementerian Kewangan Malaysia (mana yang berkaitan)
 2. Segala butiran dan dokumentasi boleh didapati semasa waktu pejabat di Bahagian Kontrak, Pejabat Harta Bina, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Johor
 3. Bayaran dokumentasi dalam bentuk Wang Tunai/Wang Pos/Bank Draf di atas nama Bendahari UTM, Johor Bahru, Johor
 4. Dokumen hanya dikeluarkan kepada Wakil Syarikat yang namanya tercatat di dalam Sijil Pendaftaran Asal (PKK/Kementerian Kewangan Malaysia).  Sijil Pendaftaran Syarikat yang tiada nama di dalam Sijil Pendaftaran hendaklah membawa Surat Perwakilan Kuasa yang sah dari Syarikat.
 5. Sijil Pendaftaran Asal hendaklah dikemukakan semasa membeli dokumen.
 6. Pembelian sebutharga hanya boleh dibeli 3 bulan daripada tarikh tutup sebutharga.
 7. Surat pembaharuan CIDB hendaklah dikemukakan. Bahagian Kontrak hendaklah membuat pengesahan daripada CIDB.
KOD BIDANG @ CIDB

SIJIL CIDB : GRED G2

KOD BIDANG : B24

TARIKH JUAL

25/06/2019  – 01/07/2019

TARIKH TUTUP

02/07/2019

TARIKH TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK (WAJIB)

Tiada

PENYELARAS PROJEK

EN. MURHISHAM B. MUKHAZIR (019-7772997)

MEMBEKAL BAHAN KELENGKAPAN DAN PEPASANGAN PERPAIPAN AIR DOMESTIK DAN AIR BUANGAN, DAN PELBAGAI KELENGKAPAN KOMPONEN KEMASAN KE BAHAGIAN AWAM, PEJABAT HARTA BINA UTM JOHOR BAHRU, JOHOR

KENYATAAN SEBUT HARGA

NOMBOR SEBUT HARGA

PHB/SH/BA/B26000/2019/45

TAJUK

MEMBEKAL BAHAN KELENGKAPAN DAN PEPASANGAN PERPAIPAN AIR DOMESTIK DAN AIR BUANGAN, DAN PELBAGAI KELENGKAPAN KOMPONEN KEMASAN KE BAHAGIAN AWAM, PEJABAT HARTA BINA UTM JOHOR BAHRU, JOHOR

NOTA KHAS
 1. Sebut harga adalah dipelawa daripada kontraktor yang berdaftar dengan SSM/LPIPM/CIDB/UTMfin, atau Kementerian Kewangan Malaysia (mana yang berkaitan)
 2. Segala butiran dan dokumentasi boleh didapati semasa waktu pejabat di Bahagian Kontrak, Pejabat Harta Bina, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Johor
 3. Bayaran dokumentasi dalam bentuk Wang Tunai/Wang Pos/Bank Draf di atas nama Bendahari UTM, Johor Bahru, Johor
 4. Dokumen hanya dikeluarkan kepada Wakil Syarikat yang namanya tercatat di dalam Sijil Pendaftaran Asal (PKK/Kementerian Kewangan Malaysia).  Sijil Pendaftaran Syarikat yang tiada nama di dalam Sijil Pendaftaran hendaklah membawa Surat Perwakilan Kuasa yang sah dari Syarikat.
 5. Sijil Pendaftaran Asal hendaklah dikemukakan semasa membeli dokumen.
 6. Pembelian sebutharga hanya boleh dibeli 3 bulan daripada tarikh tutup sebutharga.
 7. Surat pembaharuan CIDB hendaklah dikemukakan. Bahagian Kontrak hendaklah membuat pengesahan daripada CIDB.
KOD BIDANG @ CIDB

SIJIL KEMENTERIAN KEWANGAN (MOF) : 080101

TARIKH JUAL

24/06/2019 – 30/06/2019

TARIKH TUTUP

02/07/2019

TARIKH TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK (WAJIB)

Tiada

PENYELARAS PROJEK

EN KAIRUL ELMI BIN MOHAMAD SHARIF : 012-7344363