FLIERS

Bilik Fail – Click Here

Nilai Teras PHB – Click Here

Permohonan Rayuan Gaji – Click Here

Permohonan Elaun Lebih Masa – Click Here

Permohonan Latihan Staf – Click Here

Permohonan Tuntutan Perjalanan – Click Here

Pinjaman Fail Pentadbiran – Click Here

Permohonan Busines Card – Click Here

Soal Selidik DNA – Click Here

PPLI (BM) – Click Here

PPLI (BI) – Click Here

Bayaran Elaun – Elaun Staf Menjalankan Tugas Rasmi Dalam Negeri-1 (lampiran)-1 – Click Here

Latihan Indusrtri – Click Here