Tender

1. Senarai Borang Tindakan Dan Senarai Semak
   
2. Naskah Tender
   
3. Laporan Tender
   
4. Surat Niat
   
5. Surat Setuju Terima 
Surat Setuju Terima Tender
Surat Pemberitahuan Penerimaan Tender
Surat Panggilan Mesyuarat Pemilikan Tapak
6. Dokumen Kontrak
   
7. Bayaran Interim 
8. Kelulusan Jawatankuasa
Permohonan Kelulusan Perubahan Kerja (KPK)
Permohonan Untuk Mendapat Kelulusan Nilai Tambahan Kuantiti Sementara (KKS)
Permohonan Untuk Mendapat Kelulusan Wang Peruntukan Sementara (WPS)
Permohonan Kelulusan Kelambatan Dan Lanjutan Masa (EOT)

KERJA-KERJA MENGUBAHSUAI DAN KERJA-KERJA TAMBAHAN DI BANGUNAN UNIVERSITY INDUSTRY RESEARCH LABORATORY (UIRL), UTM JOHOR BAHRU, JOHOR

KENYATAAN SEBUT HARGA

NOMBOR SEBUT HARGA

PHB/SH/BPL/53099/2019/17

TAJUK

KERJA-KERJA MENGUBAHSUAI DAN KERJA-KERJA TAMBAHAN DI BANGUNAN UNIVERSITY INDUSTRY RESEARCH LABORATORY (UIRL), UTM JOHOR BAHRU, JOHOR

NOTA KHAS
 1. Sebut harga adalah dipelawa daripada kontraktor yang berdaftar dengan SSM/LPIPM/CIDB/UTMfin, atau Kementerian Kewangan Malaysia (mana yang berkaitan)
 2. Segala butiran dan dokumentasi boleh didapati semasa waktu pejabat di Bahagian Kontrak, Pejabat Harta Bina, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Johor
 3. Bayaran dokumentasi dalam bentuk Wang Tunai/Wang Pos/Bank Draf di atas nama Bendahari UTM, Johor Bahru, Johor
 4. Dokumen hanya dikeluarkan kepada Wakil Syarikat yang namanya tercatat di dalam Sijil Pendaftaran Asal (PKK/Kementerian Kewangan Malaysia).  Sijil Pendaftaran Syarikat yang tiada nama di dalam Sijil Pendaftaran hendaklah membawa Surat Perwakilan Kuasa yang sah dari Syarikat.
 5. Sijil Pendaftaran Asal hendaklah dikemukakan semasa membeli dokumen.
 6. Pembelian sebutharga hanya boleh dibeli 3 bulan daripada tarikh tutup sebutharga.
 7. Surat pembaharuan CIDB hendaklah dikemukakan. Bahagian Kontrak hendaklah membuat pengesahan daripada CIDB.
KOD BIDANG @ CIDB

G2 : B04 @ B28

TARIKH JUAL

18/03/2019 – 24/03/2019

TARIKH TUTUP

25/03/2019

TARIKH TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK (WAJIB)

Tiada

PENYELARAS PROJEK

EN. WAN RAZALI BIN WAN AHMAD (07-5530310)

KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENGGANTIAN KEMASAN DALAMAN DI DEWAN SENAT DAN BILIK SINDIKET, BANGUNAN CANSELERI SULTAN IBRAHIM, UTM JOHOR BAHRU, JOHOR

KENYATAAN SEBUT HARGA

NOMBOR SEBUT HARGA

PHB/SH/BS/R.J150500.7100.4M002.B28000/2019/19

TAJUK

KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENGGANTIAN KEMASAN DALAMAN DI DEWAN SENAT DAN BILIK SINDIKET, BANGUNAN CANSELERI SULTAN IBRAHIM, UTM JOHOR BAHRU, JOHOR

NOTA KHAS
 1. Sebut harga adalah dipelawa daripada kontraktor yang berdaftar dengan SSM/LPIPM/CIDB/UTMfin, atau Kementerian Kewangan Malaysia (mana yang berkaitan)
 2. Segala butiran dan dokumentasi boleh didapati semasa waktu pejabat di Bahagian Kontrak, Pejabat Harta Bina, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Johor
 3. Bayaran dokumentasi dalam bentuk Wang Tunai/Wang Pos/Bank Draf di atas nama Bendahari UTM, Johor Bahru, Johor
 4. Dokumen hanya dikeluarkan kepada Wakil Syarikat yang namanya tercatat di dalam Sijil Pendaftaran Asal (PKK/Kementerian Kewangan Malaysia).  Sijil Pendaftaran Syarikat yang tiada nama di dalam Sijil Pendaftaran hendaklah membawa Surat Perwakilan Kuasa yang sah dari Syarikat.
 5. Sijil Pendaftaran Asal hendaklah dikemukakan semasa membeli dokumen.
 6. Pembelian sebutharga hanya boleh dibeli 3 bulan daripada tarikh tutup sebutharga.
 7. Surat pembaharuan CIDB hendaklah dikemukakan. Bahagian Kontrak hendaklah membuat pengesahan daripada CIDB.
KOD BIDANG @ CIDB

G1 B04 @ B28

TARIKH JUAL

18/03/2019 – 24/03/2019

TARIKH TUTUP

25/03/2019

TARIKH TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK (WAJIB)

Tiada

PENYELARAS PROJEK

PN. WAN NUR AZLINA BT. CHOLAN (07-5530314)

Naskah Sebut Harga – Gred G2

1. Muka Hadapan Naskah Meja Sebut Harga (Warna Hijau)
2. Isi Kandungan
3. Surat Pelawaan Sebut Harga
4. Kenyataan Sebut Harga
5. Senarai Semak Sebut Harga (Warna Pink)
6. Arahan Kepada Penyebut Harga
7. Syarat-Syarat Sebut Harga
8. Tatacara Bayaran Penalti
9. Jadual Ganti Rugi
10. Syarat-Syarat Tambahan – Peringatan Mengenai Rasuah
11. Surat Akuan Pembida
12. Surat Akuan Pembida Berjaya
13. Panduan Kontraktor
14. Senarai Perundangan & Peraturan Keperluan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Di Tapak Bina
15. Borang Sebut Harga (Warna Kuning)
16. Ringkasan Sebut harga
17. Pecahan Harga
18. Jadual Kadar Harga Tambahan
19. Borang Perlantikan Kontraktor Kecil Bagi Kerja-Kerja Pemasangan Elektrikal  dan  Mekanikal
20. Maklumat Penyebut Harga
21. Borang CA- Laporan Bank/ Institusi Kewangan Mengenai Kedudukan Kewangan Penyebut Harga
22. Borang FA – Laporan Jurutera Projek/ Penyelia Projek Atas Prestasi Kerja Semasa Penyebut Harga
23. Surat Pemberitahuan Sebut Harga Tidak Berjaya

Sebut Harga

 

1. Senarai Borang Tindakan Dan Senarai Semak
2. Naskah Sebut Harga
Gred G1
Gred G2
Lantikan Terus
Bekalan/Perkhidmatan
3. Laporan Perakuan Sebut Harga/Borang Kelulusan Lantikan Terus
Gred G1/G2
Borang Kelulusan Lantikan Terus
4. Inden
Inden Kerja Sebut Harga
Inden Kerja Lantikan Terus
Inden Kerja Requisition
Surat Pemberitahuan Penerimaan Sebut Harga
Surat Panggilan Mesyuarat Pemilikan Tapak
5. Bayaran
Surat Iringan Bayaran
Ringkasan Bayaran
6. Borang-Borang Permohonan Untuk Kelulusan
Borang Permohonan Kelulusan Perubahan Kerja (KPK)
Borang Permohonan Kelulusan Lanjutan Masa (EOT)
Borang Kelulusan Pengukuran Semula Kuantiti Sementara (tidak melebihi 30%)
Borang Kelulusan Pengukuran Semula Kuantiti Sementara (melebihi 30% sehingga 50%)
Borang Kelulusan Pengukuran Semula Kuantiti Sementara (melebihi 50%)
8. Sijil-Sijil Kontrak
Sijil Perakuan Kerja Tidak Siap (CNC)
Sijil Perakuan Kelambatan Dan Lanjutan Masa (EOT)
Sijil Perakuan Siap Kerja (CPC)
Sijil Perakuan Siap Bekalan
Sijil Perakuan Siap Membaiki Kecacatan (CMGD)
Perakuan Pemulangan Wang Jaminan Pelaksanaan

(more…)