Tender

1. Senarai Borang Tindakan Dan Senarai Semak
   
2. Naskah Tender
   
3. Laporan Tender
   
4. Surat Niat
   
5. Surat Setuju Terima 
Surat Setuju Terima Tender
–  Tender Kerja
–  Tender Perkhidmatan
Surat Pemberitahuan Penerimaan Tender
Surat Panggilan Mesyuarat Pemilikan Tapak
6. Dokumen Kontrak
   
7. Bayaran Interim 
8. Kelulusan Jawatankuasa
Permohonan Kelulusan Perubahan Kerja (KPK)
Permohonan Untuk Mendapat Kelulusan Nilai Tambahan Kuantiti Sementara (KKS)
Permohonan Untuk Mendapat Kelulusan Wang Peruntukan Sementara (WPS)
Permohonan Kelulusan Kelambatan Dan Lanjutan Masa (EOT)
9. Perubahan Kerja
Arahan Perubahan Kerja (APK)
Perakuan Pelarasan Harga Kontrak (PHK)

Proses Kerja Bawah RM20 Ribu (PTJ)

Proses Kerja Bawah RM20 Ribu (PTJ)
1. Carta Alir Dan Proses Kerja Bawah RM20 Ribu (PTJ)  
2. Senarai Tindakan Permohonan PTJ 
3. Dokumen Yang Perlu Di Muat Turun Oleh PTJ 
Lampiran A a) Borang Permohonan (kertas warna kuning) 
b) contoh borang (pdf) 
Lampiran B a) Dokumen Sebut Harga Lantikan Terus 
b) contoh dokumen (pdf) 
Lampiran C a) Borang Anggaran Jabatan (kertas warna pink) 
b) contoh borang (pdf) 
Lampiran D a) Borang Kelulusan Lantikan Terus (kertas warna pink) 
b) contoh borang (pdf) 
Lampiran E a) Inden Kerja (kertas warna kuning) 
b) contoh borang (pdf) 
Lampiran F Surat Penerimaan Sebut Harga 
Lampiran G Papan Tanda Projek (Saiz A3)