[NOVEMBER 2018] JADUAL KERJA KONTRAK PENYENGGARAAN LANDSKAP DAN PERMBERSIHAN KAWASAN

[NOVEMBER 2018] JADUAL KERJA KONTRAK PENYENGGARAAN LANDSKAP DAN PERMBERSIHAN KAWASAN

Berikut adalah jadual kerja kontraktor Penyenggaraan Landskap dan Pembersihan kawasan, Pembersihan Bangunan dan Kontrak Perkhidmatan Mengangkut dan Membuang Sampah UTMJB bagi bulan NOVEMBER 2018 untuk rujukkan semua PTJ.

 

Tarikh bagi jadual kerja adalah anggaran perancangan kerja sahaja, perubahan kerja kemungkinan berlaku samada lewat atau cepat yang hanya melibatkan ralat dua hingga tiga hari sahaja. Mohon semua PTJ yang terlibat menghubungi penyelia BAHAGIAN LANDSKAP DAN PEMBERSIHAN ditapak untuk mendapatkan maklumat terperinci sekiranya berlaku kekeliruan. 

 

Bagi PTJ yang ingin melaksanakan kerja-kerja gotong-royong dikawasan masing-masing disarankan memaklumkan SEMINGGU lebih awal untuk mendapatkan khidmat alatan kerja gotong-royong (sekiranya diperlukan) dari Bahagian Landskap dan Pembersihan dan Kutipan Bahan Kitar Semula (3R dan Sisa Makanan) agar dapat diselaraskan dan pembersihan/kutipan sisa dapat dilaksanakan dengan lancar. 

 

 

PENYENGGARAAN LANDSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN

ZON L3

ZON L4

Penyelaras / Penyelia : En. Dzulzazreen
Telefon : 013-799 7209

Jadual Perancangan Kontraktor Landskap & Pembersihan bulan November 2018 (L4)

ZON L7

Penyelia : En. Mohamed Azaly
Telefon : 017-7555334

Jadual Perancangan Kontraktor Landskap & Pembersihan bulan November 2018 (L7)

PEMBERSIHAN BANGUNAN

SENARAI STAF

1. Noor Hayati Binti Mohammad Yusak- 019-7717044 – PENYELARAS PROJEK

2. Myzarithsofia Binti Bahari                     -019-6969389

3.Lizawati Binti Mohamad                         -019-7749603

 4.Rahimah Binti Jaafar                              -011-29714636

 5.Fauziyah Binti Md Ali@Hashim              -019-7712048

PENGURUSAN SAMPAH DAN BAHAN KITAR SEMULA (3R)

SENARAI STAF

En. Qamaruzaman Bin Mohd Noor- 016-6324510 – Pengurus Projek
PENGANGKUTAN SAMPAH PUKAL KAMPUS

SENARAI STAF

Penyelaras : En Dzulzazreen Seluruh Kampus 013-7997209
3R (BAHAN KITAR SEMULA)

SENARAI STAF

1. En M. Asraf Bin Selamat
2. En. Amran Bin Abu Sin
3. En Mohd Hanif Bin Mohd Rais
SISA MAKANAN (BAHAN KITAR SEMULA)

SENARAI STAF

1. Rozaidi Bin M. Noor
2. Mohd Hazrin Mohd Khalid
3. Wan Aziz Wan Abd. Rahman

[NOVEMBER 2018] JADUAL KERJA KONTRAK PENYENGGARAAN LANDSKAP DAN PERMBERSIHAN KAWASAN

[OKTOBER 2018] JADUAL KERJA KONTRAK PENYENGGARAAN LANDSKAP DAN PERMBERSIHAN KAWASAN

Berikut adalah jadual kerja kontraktor Penyenggaraan Landskap dan Pembersihan kawasan, Pembersihan Bangunan dan Kontrak Perkhidmatan Mengangkut dan Membuang Sampah UTMJB bagi bulan OKTOBER 2018 untuk rujukkan semua PTJ.

 

Tarikh bagi jadual kerja adalah anggaran perancangan kerja sahaja, perubahan kerja kemungkinan berlaku samada lewat atau cepat yang hanya melibatkan ralat dua hingga tiga hari sahaja. Mohon semua PTJ yang terlibat menghubungi penyelia BAHAGIAN LANDSKAP DAN PEMBERSIHAN ditapak untuk mendapatkan maklumat terperinci sekiranya berlaku kekeliruan. 

 

Bagi PTJ yang ingin melaksanakan kerja-kerja gotong-royong dikawasan masing-masing disarankan memaklumkan SEMINGGU lebih awal untuk mendapatkan khidmat alatan kerja gotong-royong (sekiranya diperlukan) dari Bahagian Landskap dan Pembersihan dan Kutipan Bahan Kitar Semula (3R dan Sisa Makanan) agar dapat diselaraskan dan pembersihan/kutipan sisa dapat dilaksanakan dengan lancar. 

 

 

PENYENGGARAAN LANDSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN

ZON L3

ZON L4

Penyelia : En. Dzulzazreen
Telefon : 013-799 7209

Jadual Perancangan Kontraktor Landskap & Pembersihan bulan Oktober 2018 (L4)

ZON L7

Penyelia : En. Mohamed Azaly
Telefon : 017-7555334

Jadual Perancangan Kontraktor Landskap & Pembersihan bulan Oktober 2018 (L7)

PEMBERSIHAN BANGUNAN

SENARAI STAF

1. Noor Hayati Binti Mohammad Yusak- 019-7717044-Facility Manager (FM)
2. Myzarithsofia Binti Bahari                     -019-6969389
3.Lizawati Binti Mohamad                         -019-7749603
4.Rahimah Binti Jaafar                              -011-29714636
5.Fauziyah Binti Md Ali@Hashim              -019-7712048
PENGURUSAN SAMPAH DAN BAHAN KITAR SEMULA (3R)

SENARAI STAF

En. Qamaruzaman Bin Mohd Noor- 016-6324510-Facility Manager
PENGANGKUTAN SAMPAH PUKAL KAMPUS

SENARAI STAF

En Dzulzazreen Seluruh Kampus 013-7997209
3R (BAHAN KITAR SEMULA)

SENARAI STAF

1. En M. Asraf Bin Selamat
2. En. Amran Bin Abu Sin
3. En Mohd Hanif Bin Mohd Rais
SISA MAKANAN (BAHAN KITAR SEMULA)

SENARAI STAF

1. Rozaidi Bin M. Noor
2. Mohd Hazrin Mohd Khalid
3. Wan Aziz Wan Abd. Rahman

[NOVEMBER 2018] JADUAL KERJA KONTRAK PENYENGGARAAN LANDSKAP DAN PERMBERSIHAN KAWASAN

[SEPTEMBER 2018] JADUAL KERJA KONTRAK PENYENGGARAAN LANDSKAP DAN PERMBERSIHAN KAWASAN

Berikut adalah jadual kerja kontraktor Penyenggaraan Landskap dan Pembersihan kawasan, Pembersihan Bangunan dan Kontrak Perkhidmatan Mengangkut dan Membuang Sampah UTMJB bagi bulan SEPTEMBER 2018 untuk rujukkan semua PTJ.

 

 

 

Tarikh bagi jadual kerja adalah anggaran perancangan kerja sahaja, perubahan kerja kemungkinan berlaku samada lewat atau cepat yang hanya melibatkan ralat dua hingga tiga hari sahaja. Mohon semua PTJ yang terlibat menghubungi penyelia BAHAGIAN LANDSKAP DAN PEMBERSIHAN ditapak untuk mendapatkan maklumat terperinci sekiranya berlaku kekeliruan. 

 

 

 

Bagi PTJ yang ingin melaksanakan kerja-kerja gotong-royong dikawasan masing-masing disarankan memaklumkan SEMINGGU lebih awal untuk mendapatkan khidmat alatan kerja gotong-royong (sekiranya diperlukan) dari Bahagian Landskap dan Pembersihan dan Kutipan Bahan Kitar Semula (3R dan Sisa Makanan) agar dapat diselaraskan dan pembersihan/kutipan sisa dapat dilaksanakan dengan lancar. 

 

 

 

 

 

 

PENYENGGARAAN LANDSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN

ZON L3

ZON L4

Penyelia : En. Dzulzazreen
Telefon : 013-799 7209

Jadual Perancangan Kontraktor Landskap & Pembersihan bulan September 2018 (L4)

ZON L7

Penyelia : En. Mohamed Azaly
Telefon : 017-7555334

Jadual Perancangan Kontraktor Landskap & Pembersihan bulan September 2018 (L7)

PEMBERSIHAN BANGUNAN

SENARAI STAF

1. Noor Hayati Binti Mohammad Yusak- 019-7717044-Facility Manager (FM)
2. Myzarithsofia Binti Bahari                     -019-6969389
3.Lizawati Binti Mohamad                         -019-7749603
4.Rahimah Binti Jaafar                              -011-29714636
5.Fauziyah Binti Md Ali@Hashim              -019-7712048
PENGURUSAN SAMPAH DAN BAHAN KITAR SEMULA (3R)

SENARAI STAF

En. Qamaruzaman Bin Mohd Noor- 016-6324510-Facility Manager
PENGANGKUTAN SAMPAH PUKAL KAMPUS

SENARAI STAF

En Dzulzazreen Seluruh Kampus 013-7997209
3R (BAHAN KITAR SEMULA)

SENARAI STAF

1. En M. Asraf Bin Selamat
2. En. Amran Bin Abu Sin
3. En Mohd Hanif Bin Mohd Rais
SISA MAKANAN (BAHAN KITAR SEMULA)

SENARAI STAF

1. Rozaidi Bin M. Noor
2. Mohd Hazrin Mohd Khalid
3. Wan Aziz Wan Abd. Rahman

[NOVEMBER 2018] JADUAL KERJA KONTRAK PENYENGGARAAN LANDSKAP DAN PERMBERSIHAN KAWASAN

[JUN 2018] JADUAL KERJA KONTRAK PENYENGGARAAN LANDSKAP DAN PERMBERSIHAN KAWASAN

Berikut adalah jadual kerja kontraktor Penyenggaraan Landskap dan Pembersihan kawasan, Pembersihan Bangunan dan Kontrak Perkhidmatan Mengangkut dan Membuang Sampah UTMJB bagi bulan JUN 2018 untuk rujukkan semua PTJ.

 

Tarikh bagi jadual kerja adalah anggaran perancangan kerja sahaja, perubahan kerja kemungkinan berlaku samada lewat atau cepat yang hanya melibatkan ralat dua hingga tiga hari sahaja. Mohon semua PTJ yang terlibat menghubungi penyelia BAHAGIAN LANDSKAP DAN PEMBERSIHAN ditapak untuk mendapatkan maklumat terperinci sekiranya berlaku kekeliruan. 

 

Bagi PTJ yang ingin melaksanakan kerja-kerja gotong-royong dikawasan masing-masing disarankan memaklumkan SEMINGGU lebih awal untuk mendapatkan khidmat alatan kerja gotong-royong (sekiranya diperlukan) dari Bahagian Landskap dan Pembersihan dan Kutipan Bahan Kitar Semula (3R dan Sisa Makanan) agar dapat diselaraskan dan pembersihan/kutipan sisa dapat dilaksanakan dengan lancar. 

 

 

PENYENGGARAAN LANDSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN

ZON L3

Penyelia : En. Sudrisno
Telefon : 013-742 4298

Jadual Perancangan Kontraktor Landskap & Pembersihan bulan Jun 2018 (L3)

ZON L4

Penyelia : En. Dzulzazreen
Telefon : 013-799 7209

Jadual Perancangan Kontraktor Landskap & Pembersihan bulan Jun 2018 (L4)

ZON L7

Penyelia : En. Mohamed Azaly
Telefon : 017-7555334

Jadual Perancangan Kontraktor Landskap & Pembersihan bulan Jun 2018 (L7)

PEMBERSIHAN BANGUNAN

SENARAI STAF

1. Noor Hayati Binti Mohammad Yusak- 019-7717044-Facility Manager (FM)
2. Myzarithsofia Binti Bahari                     -019-6969389
3.Lizawati Binti Mohamad                         -019-7749603
4.Rahimah Binti Jaafar                              -011-29714636
5.Fauziyah Binti Md Ali@Hashim              -019-7712048
PENGURUSAN SAMPAH DAN BAHAN KITAR SEMULA (3R)

SENARAI STAF

En. Qamaruzaman Bin Mohd Noor- 016-6324510-Facility Manager
PENGANGKUTAN SAMPAH PUKAL KAMPUS

SENARAI STAF

En Dzulzazreen Seluruh Kampus 013-7997209
3R (BAHAN KITAR SEMULA)

SENARAI STAF

1. En M. Asraf Bin Selamat
2. En. Amran Bin Abu Sin
3. En Mohd Hanif Bin Mohd Rais
SISA MAKANAN (BAHAN KITAR SEMULA)

SENARAI STAF

1. Rozaidi Bin M. Noor
2. Mohd Hazrin Mohd Khalid
3. Wan Aziz Wan Abd. Rahman

[NOVEMBER 2018] JADUAL KERJA KONTRAK PENYENGGARAAN LANDSKAP DAN PERMBERSIHAN KAWASAN

[MEI 2018] JADUAL KERJA KONTRAK PENYENGGARAAN LANDSKAP DAN PERMBERSIHAN KAWASAN

Berikut adalah jadual kerja kontraktor Penyenggaraan Landskap dan Pembersihan kawasan, Pembersihan Bangunan dan Kontrak Perkhidmatan Mengangkut dan Membuang Sampah UTMJB bagi bulan MEI 2018 untuk rujukkan semua PTJ.

 

Tarikh bagi jadual kerja adalah anggaran perancangan kerja sahaja, perubahan kerja kemungkinan berlaku samada lewat atau cepat yang hanya melibatkan ralat dua hingga tiga hari sahaja. Mohon semua PTJ yang terlibat menghubungi penyelia BAHAGIAN LANDSKAP DAN PEMBERSIHAN ditapak untuk mendapatkan maklumat terperinci sekiranya berlaku kekeliruan. 

 

Bagi PTJ yang ingin melaksanakan kerja-kerja gotong-royong dikawasan masing-masing disarankan memaklumkan SEMINGGU lebih awal untuk mendapatkan khidmat alatan kerja gotong-royong (sekiranya diperlukan) dari Bahagian Landskap dan Pembersihan dan Kutipan Bahan Kitar Semula (3R dan Sisa Makanan) agar dapat diselaraskan dan pembersihan/kutipan sisa dapat dilaksanakan dengan lancar. 

 

 

PENYENGGARAAN LANDSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN

ZON L3

Penyelia : En. Sudrisno
Telefon : 013-742 4298

Jadual Perancangan Kontraktor Landskap & Pembersihan bulan Mei 2018 (L3)

ZON L4

Penyelia : En. Dzulzazreen
Telefon : 013-799 7209

Jadual Perancangan Kontraktor Landskap & Pembersihan bulan Mei 2018 (L4)

ZON L7

Penyelia : En. Abd. Rahman
Telefon : 019-745 4554

Jadual Perancangan Kontraktor Landskap & Pembersihan bulan Mei 2018 (L7)

PEMBERSIHAN BANGUNAN

SENARAI STAF

1. Noor Hayati Binti Mohammad Yusak- 019-7717044-Facility Manager (FM)
2. Myzarithsofia Binti Bahari                     -019-6969389
3.Lizawati Binti Mohamad                         -019-7749603
4.Rahimah Binti Jaafar                              -011-29714636
5.Fauziyah Binti Md Ali@Hashim              -019-7712048
PENGURUSAN SAMPAH DAN BAHAN KITAR SEMULA (3R)

SENARAI STAF

En. Qamaruzaman Bin Mohd Noor- 016-6324510-Facility Manager
PENGANGKUTAN SAMPAH PUKAL KAMPUS

SENARAI STAF

En Dzulzazreen Seluruh Kampus 013-7997209
3R (BAHAN KITAR SEMULA)

SENARAI STAF

1. En M. Asraf Bin Selamat
2. En. Amran Bin Abu Sin
3. En Mohd Hanif Bin Mohd Rais
SISA MAKANAN (BAHAN KITAR SEMULA)

SENARAI STAF

1. Rozaidi Bin M. Noor
2. Mohd Hazrin Mohd Khalid
3. Wan Aziz Wan Abd. Rahman

[NOVEMBER 2018] JADUAL KERJA KONTRAK PENYENGGARAAN LANDSKAP DAN PERMBERSIHAN KAWASAN

[APRIL 2018] JADUAL KERJA KONTRAK PENYENGGARAAN LANDSKAP DAN PERMBERSIHAN KAWASAN

Berikut adalah jadual kerja kontraktor Penyenggaraan Landskap dan Pembersihan kawasan, Pembersihan Bangunan dan Kontrak Perkhidmatan Mengangkut dan Membuang Sampah UTMJB bagi bulan APRIL 2018 untuk rujukkan semua PTJ.

Tarikh bagi jadual kerja adalah anggaran perancangan kerja sahaja, perubahan kerja kemungkinan berlaku samada lewat atau cepat yang hanya melibatkan ralat dua hingga tiga hari sahaja. Mohon semua PTJ yang terlibat menghubungi penyelia BAHAGIAN LANDSKAP DAN PEMBERSIHAN ditapak untuk mendapatkan maklumat terperinci sekiranya berlaku kekeliruan. 

Bagi PTJ yang ingin melaksanakan kerja-kerja gotong-royong dikawasan masing-masing disarankan memaklumkan SEMINGGU lebih awal untuk mendapatkan khidmat alatan kerja gotong-royong (sekiranya diperlukan) dari Bahagian Landskap dan Pembersihan dan Kutipan Bahan Kitar Semula (3R dan Sisa Makanan) agar dapat diselaraskan dan pembersihan/kutipan sisa dapat dilaksanakan dengan lancar. 

PENYENGGARAAN LANDSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN

ZON L1 & L6

ZON L2 & L5

ZON L3

Penyelia : En. Sudrisno
Telefon : 013-742 4298

JADUAL PERANCANGAN KERJA ZON L3 – APRIL 2018

ZON L4

Penyelia : En. Dzulzazreen
Telefon : 013-799 7209

JADUAL PERANCANGAN KERJA ZON L4 – APRIL 2018

ZON L5

Penyelia : En. Abd. Rahman
Telefon : 019-745 4554

JADUAL PERANCANGAN KERJA ZON L5 – APRIL 2018

PEMBERSIHAN BANGUNAN

SENARAI STAF

1. Noor Hayati Binti Mohammad Yusak- 019-7717044-Facility Manager (FM)
2. Myzarithsofia Binti Bahari                     -019-6969389
3.Lizawati Binti Mohamad                         -019-7749603
4.Rahimah Binti Jaafar                              -011-29714636
5.Fauziyah Binti Md Ali@Hashim              -019-7712048

PENGURUSAN SAMPAH DAN BAHAN KITAR SEMULA (3R)

SENARAI STAF

En. Qamaruzaman Bin Mohd Noor- 016-6324510-Facility Manager

PENGANGKUTAN SAMPAH PUKAL KAMPUS

SENARAI STAF

En Dzulzazreen Seluruh Kampus 013-7997209

3R (BAHAN KITAR SEMULA)

SENARAI STAF

1. En M. Asraf Bin Selamat
2. En. Amran Bin Abu Sin
3. En Mohd Hanif Bin Mohd Rais

SISA MAKANAN (BAHAN KITAR SEMULA)

SENARAI STAF

1. Rozaidi Bin M. Noor
2. Mohd Hazrin Mohd Khalid
3. Wan Aziz Wan Abd. Rahman