[FEBRUARI 2018] JADUAL KERJA KONTRAK PENYENGGARAAN LANDSKAP DAN PERMBERSIHAN KAWASAN

[FEBRUARI 2018] JADUAL KERJA KONTRAK PENYENGGARAAN LANDSKAP DAN PERMBERSIHAN KAWASAN

Berikut adalah jadual kerja kontraktor penyenggaraan landskap dan pembersihan kawasan kampus UTMJB bagi bulan Februari 2018 untuk rujukkan semua PTJ. Tarikh setiap item kerja yang terlibat adalah anggaran perancangan kerja sahaja, perubahan kerja kemungkinan berlaku samada lewat atau cepat yang hanya melibatkan ralat dua hingga tiga hari. Mohon semua PTJ yang terlibat menghubungi penyelia PHB ditapak untuk mendapatkan maklumat terperinci sekiranya berlaku kekeliruan.

Jika PTJ melaksanakan kerja-kerja gotong-royong mohon maklumkan seminggu lebih awal kepada penyelia berkenaan bagi memudahakan penyelarasan kerja pembersihan pada hari tersebut.

 

ZON L1 & L6

ZON L3

Penyelia : En. Sudrisno
Telefon : 013-742 4298
JADUAL PERANCANGAN KERJA ZON L3 – FEBUARI 2018

ZON L4

Penyelia : En. Dzulzazreen
Telefon : 013-799 7209
JADUAL PERANCANGAN KERJA ZON L4 – FEBUARI 2018

ZON L5

Penyelia : En. Abd. Rahman
Telefon : 019-745 4554
JADUAL PERANCANGAN KERJA ZON L7 – FEBUARI 2018

JADUAL KERJA KONTRAK PENYENGGARAAN LANDSKAP DAN PERMBERSIHAN KAWASAN (JANUARI 2018)

JADUAL KERJA KONTRAK PENYENGGARAAN LANDSKAP DAN PERMBERSIHAN KAWASAN (JANUARI 2018)

Berikut adalah perancangan jadual kerja 7 kontraktor Penyenggaraan Landskap dan Pembersihan Kawasan di 7 zon yang berbeza di dalam kampus UTMJB untuk rujukkan semua PTJ.
Jadual setiap item kerja adalah untuk rujukan semua PTJ, segala perubahan samada diawalkan atau dilewatkan daripada tarikh item kerja adalah tertakluk kepada perubahan semasa mengikut keperluan. PTJ adalah disarankan merujuk terus kepada penyelia landskap PHB bagi mendapatkan maklumat terperinci. Penyelia yang terlibat bagi pemantauan dan penyeliaan di 7 zon adalah sepertimana berikut:-
ZON PENYELIA JADUAL NOMBOR
L1 & L6 En. M. Nizam lokman JADUAL PERANCANGAN KERJA ZON L1
JADUAL PERANCANGAN KERJA ZON L6
017-780 1056
L2 & L5 En. Asmawi JADUAL PERANCANGAN KERJA ZON L2
JADUAL PERANCANGAN KERJA ZON L5
010-714 0805
L3 En. Sudrisno JADUAL PERANCANGAN KERJA ZON L3 013-742 4298
L4 En. Dzulzazreen JADUAL PERANCANGAN KERJA ZON L4 013-799 7209
L7 En. Abd. Rahman JADUAL PERANCANGAN KERJA ZON L7 019-745 4554
Sekian, harap maklum
JADUAL KERJA KONTRAK PENYENGGARAAN LANDSKAP DAN PERMBERSIHAN KAWASAN

JADUAL KERJA KONTRAK PENYENGGARAAN LANDSKAP DAN PERMBERSIHAN KAWASAN

Disertakan jadual kerja kontraktor penyenggaraan landskap dan pembersihan kawasan kampus UTMJB bagi bulan Disember 2017 untuk rujukkan semua PTJ. Tarikh setiap item kerja yang terlibat adalah anggaran perancangan kerja sahaja, perubahan kerja kemungkinan berlaku samada lewat atau cepat yang hanya melibatkan ralat dua hingga tiga hari sahaja. Mohon semua PTJ yang terlibat menghubungi penyelia PHB ditapak untuk mendapatkan maklumat terperinci sekiranya berlaku kekeliruan. Penyelia PHB yang boleh dirujuk adalah mengikut zon pemantauan masing-masing adalah:-
ZON PENYELIA JADUAL NOMBOR
L1 & L6 En. M. Nizam lokman JADUAL PERANCANGAN KERJA ZON L1
JADUAL PERANCANGAN KERJA ZON L6
017-780 1056
L2 & L5 En. Asmawi JADUAL PERANCANGAN KERJA ZON L2
JADUAL PERANCANGAN KERJA ZON L5
010-714 0805
L3 En. Sudrisno JADUAL PERANCANGAN KERJA ZON L3 013-742 4298
L4 En. Dzulzazreen JADUAL PERANCANGAN KERJA ZON L4 013-799 7209
L7 En. Abd. Rahman JADUAL PERANCANGAN KERJA ZON L7 019-745 4554
Sekian, harap maklum