KERJA-KERJA PEMBAIKAN PERPAIPAN AIR BANGUNAN, PAIP AIR BUANGAN DAN PERPASANGAN TANDAS SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, JOHOR BAHRU, JOHOR

KENYATAAN SEBUT HARGA

NOMBOR SEBUT HARGA

SH/2020-47/U-1/AW/JHB

TAJUK

KERJA-KERJA PEMBAIKAN PERPAIPAN AIR BANGUNAN, PAIP AIR BUANGAN DAN PERPASANGAN TANDAS SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, JOHOR BAHRU, JOHOR

NOTA KHAS
 1. Sebut harga adalah dipelawa daripada kontraktor yang berdaftar dengan SSM/LPIPM/CIDB/UTMfin, atau Kementerian Kewangan Malaysia (mana yang berkaitan)
 2. Segala butiran dan dokumentasi boleh didapati semasa waktu pejabat di Bahagian Kontrak, Pejabat Harta Bina, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Johor
 3. Bayaran dokumentasi dalam bentuk Wang Tunai/Wang Pos/Bank Draf di atas nama Bendahari UTM, Johor Bahru, Johor
 4. Dokumen hanya dikeluarkan kepada Wakil Syarikat yang namanya tercatat di dalam Sijil Pendaftaran Asal (PKK/Kementerian Kewangan Malaysia).  Sijil Pendaftaran Syarikat yang tiada nama di dalam Sijil Pendaftaran hendaklah membawa Surat Perwakilan Kuasa yang sah dari Syarikat.
 5. Sijil Pendaftaran Asal hendaklah dikemukakan semasa membeli dokumen.
 6. Surat pembaharuan CIDB hendaklah dikemukakan. Bahagian Kontrak hendaklah membuat pengesahan daripada CIDB.
KOD BIDANG @ CIDB

G1
B10 @ B24 @ B27

TARIKH JUAL

29/09/2020 – 06/10/2020

TARIKH TUTUP

07/10/2020

TARIKH TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK (WAJIB)

Tiada

PAUTAN E-PEROLEHAN KERJA DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

KERJA PEMBAIKAN DAN NAIKTARAF RUANG DAPUR DAN BILIK PRA-RAWATAN DI BLOK BIOREFINARY, UTM PAGOH, MUAR JOHOR

KENYATAAN SEBUT HARGA

NOMBOR SEBUT HARGA

SH/2020-46/A-2/SB/CCIN

TAJUK

KERJA PEMBAIKAN DAN NAIKTARAF RUANG DAPUR DAN BILIK PRA-RAWATAN DI BLOK BIOREFINARY, UTM PAGOH, MUAR JOHOR

NOTA KHAS
 1. Sebut harga adalah dipelawa daripada kontraktor yang berdaftar dengan SSM/LPIPM/CIDB/UTMfin, atau Kementerian Kewangan Malaysia (mana yang berkaitan)
 2. Segala butiran dan dokumentasi boleh didapati semasa waktu pejabat di Bahagian Kontrak Dan Perolehan, Jabatan Harta Bina, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Johor
 3. Bayaran dokumentasi dalam bentuk Wang Tunai/Wang Pos/Bank Draf di atas nama Bendahari UTM, Johor Bahru, Johor
 4. Dokumen hanya dikeluarkan kepada Wakil Syarikat yang namanya tercatat di dalam Sijil Pendaftaran Asal (PKK/Kementerian Kewangan Malaysia).  Sijil Pendaftaran Syarikat yang tiada nama di dalam Sijil Pendaftaran hendaklah membawa Surat Perwakilan Kuasa yang sah dari Syarikat.
 5. Sijil Pendaftaran Asal hendaklah dikemukakan semasa membeli dokumen.
 6. Surat pembaharuan CIDB hendaklah dikemukakan. Bahagian Kontrak hendaklah membuat pengesahan daripada CIDB.
KOD BIDANG @ CIDB

G1 (KONTRAKTOR BERDAFTAR CIDB DAERAH MUAR SAHAJA)
B04 

TARIKH JUAL

29/09/2020 – 05/10/2020

TARIKH TUTUP

07/10/2020

TARIKH TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK (WAJIB)

Tiada

IKLAN SEBUT HARGA
PAUTAN E-PEROLEHAN KERJA UTM PAGOH, MUAR, JOHOR

KERJA-KERJA PENGGANTIAN PAM BEKALAN AIR SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BLOK U8, KOLEJ PERDANA, UTM JOHOR BAHRU, JOHOR

KENYATAAN SEBUT HARGA

NOMBOR SEBUT HARGA

SH/2020-43/U-1/AW/JHB

TAJUK

KERJA-KERJA PENGGANTIAN PAM BEKALAN AIR SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BLOK U8, KOLEJ PERDANA, UTM JOHOR BAHRU, JOHOR

NOTA KHAS
 1. Sebut harga adalah dipelawa daripada kontraktor yang berdaftar dengan SSM/LPIPM/CIDB/UTMfin, atau Kementerian Kewangan Malaysia (mana yang berkaitan)
 2. Segala butiran dan dokumentasi boleh didapati semasa waktu pejabat di Bahagian Kontrak, Pejabat Harta Bina, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Johor
 3. Bayaran dokumentasi dalam bentuk Wang Tunai/Wang Pos/Bank Draf di atas nama Bendahari UTM, Johor Bahru, Johor
 4. Dokumen hanya dikeluarkan kepada Wakil Syarikat yang namanya tercatat di dalam Sijil Pendaftaran Asal (PKK/Kementerian Kewangan Malaysia).  Sijil Pendaftaran Syarikat yang tiada nama di dalam Sijil Pendaftaran hendaklah membawa Surat Perwakilan Kuasa yang sah dari Syarikat.
 5. Sijil Pendaftaran Asal hendaklah dikemukakan semasa membeli dokumen.
 6. Pembelian sebutharga hanya boleh dibeli 3 bulan daripada tarikh tutup sebutharga.
 7. Surat pembaharuan CIDB hendaklah dikemukakan. Bahagian Kontrak hendaklah membuat pengesahan daripada CIDB.
KOD BIDANG @ CIDB

GRED : G2

PENGKHUSUSAN : CE20 @ CE39

TARIKH JUAL

06/09/2020 – 10/09/2020

TARIKH TUTUP

14/09/2020

TARIKH TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK (WAJIB)

Tiada

PAUTAN E-PEROLEHAN KERJA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Membekal, Memasang dan Menyusunatur Perabot Berasaskan Logam Di UTM Johor Bahru, Johor (Kontrak Pusat Sistem Panel)

KENYATAAN SEBUT HARGA

NOMBOR SEBUT HARGA

SH/2020-42/U-1/SB/JHB

TAJUK

Membekal, Memasang dan Menyusunatur Perabot Berasaskan Logam di UTM Johor Bahru, Johor

NOTA KHAS
 1. Sebut harga adalah dipelawa daripada kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (Kontrak Pusat Sistem Panel Perabot Logam)
 2. Segala butiran dan dokumentasi boleh didapati semasa waktu pejabat di Bahagian Kontrak Dan Perolehan, Jabatan Harta Bina, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Johor
 3. Bayaran dokumentasi dalam bentuk Wang Tunai/Wang Pos/Bank Draf di atas nama Bendahari UTM, Johor Bahru, Johor
 4. Dokumen hanya dikeluarkan kepada Wakil Syarikat yang namanya tercatat di dalam Sijil Pendaftaran Asal (PKK/Kementerian Kewangan Malaysia).  Sijil Pendaftaran Syarikat yang tiada nama di dalam Sijil Pendaftaran hendaklah membawa Surat Perwakilan Kuasa yang sah dari Syarikat.
 5. Sijil Pendaftaran Asal hendaklah dikemukakan semasa membeli dokumen.
KOD BIDANG MOF @ CIDB

Kontrak Pusat Sistem Panel (Perabot Logam)

TARIKH JUAL

25/08/2020 – 01/09/2020

TARIKH TUTUP

07/09/2020

PAUTAN E-PEROLEHAN KERJA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Kerja Membekal, Memasang dan Menyusunatur Perabot Berasaskan Kayu di UTM Johor Bahru, Johor (Kontrak Pusat Sistem Panel)

KENYATAAN SEBUT HARGA

NOMBOR SEBUT HARGA

SH/2020-40/U-1/SB/JHB

TAJUK

Kerja Membekal, Memasang dan Menyusunatur Perabot Berasaskan Kayu di UTM Johor Bahru, Johor

NOTA KHAS
 1. Sebut harga adalah dipelawa daripada kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (Kontrak Pusat Sistem Panel)
 2. Segala butiran dan dokumentasi boleh didapati semasa waktu pejabat di Bahagian Kontrak Dan Perolehan, Jabatan Harta Bina, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Johor
 3. Bayaran dokumentasi dalam bentuk Wang Tunai/Wang Pos/Bank Draf di atas nama Bendahari UTM, Johor Bahru, Johor
 4. Dokumen hanya dikeluarkan kepada Wakil Syarikat yang namanya tercatat di dalam Sijil Pendaftaran Asal (PKK/Kementerian Kewangan Malaysia).  Sijil Pendaftaran Syarikat yang tiada nama di dalam Sijil Pendaftaran hendaklah membawa Surat Perwakilan Kuasa yang sah dari Syarikat.
 5. Sijil Pendaftaran Asal hendaklah dikemukakan semasa membeli dokumen.
KOD BIDANG @ CIDB

Kontrak Pusat Sistem Panel (Perabot Berasaskan Kayu)

TARIKH JUAL

25/08/2020 – 01/09/2020

TARIKH TUTUP

07/09/2020

NASKAH MEJA SEBUT HARGA
PAUTAN E-PEROLEHAN KERJA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Membekal, Memasang dan Menyusunatur Perabot Berasaskan Fabrik di UTM Johor Bahru, Johor (Kontrak Pusat Sistem Panel)

KENYATAAN SEBUT HARGA

NOMBOR SEBUT HARGA

SH/2020-41/U-1/SB/JHB

TAJUK

MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUNATUR PERABOT BERASASKAN FABRIK DI UTM JOHOR BAHRU, JOHOR (KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL)

NOTA KHAS
 1. Sebut harga adalah dipelawa daripada kontraktor yang berdaftar dengan Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL PERABOT KERUSI BERASASKAN KAIN)
 2. Segala butiran dan dokumentasi boleh didapati semasa waktu pejabat di Bahagian Kontrak Dan Perolehan, Jabatan Harta Bina, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Johor
 3. Bayaran dokumentasi dalam bentuk Wang Tunai/Wang Pos/Bank Draf di atas nama Bendahari UTM, Johor Bahru, Johor
 4. Dokumen hanya dikeluarkan kepada Wakil Syarikat yang namanya tercatat di dalam Sijil Pendaftaran Asal (PKK/Kementerian Kewangan Malaysia).  Sijil Pendaftaran Syarikat yang tiada nama di dalam Sijil Pendaftaran hendaklah membawa Surat Perwakilan Kuasa yang sah dari Syarikat.
 5. Sijil Pendaftaran Asal hendaklah dikemukakan semasa membeli dokumen.
 6. Pembelian sebutharga hanya boleh dibeli 3 bulan daripada tarikh tutup sebutharga.
 7. Surat pembaharuan CIDB hendaklah dikemukakan. Bahagian Kontrak hendaklah membuat pengesahan daripada CIDB.
KOD BIDANG @ CIDB

020101 (KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL – PERABOT PEJABAT KERUSI BERASASKAN KAIN)

TARIKH JUAL

25/08/2020 – 01/09/2020

TARIKH TUTUP

07/09/2020

TARIKH TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK (WAJIB)

Tiada

PAUTAN E-PEROLEHAN KERJA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA