KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENGGANTIAN KELENGKAPAN SANITARI, PAIP BUANGAN DAN PAIP KUMBAHAN SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI KAMPUS UTM JOHOR BAHRU, JOHOR

KENYATAAN SEBUT HARGA

NOMBOR SEBUT HARGA

PHB/SH/BA/B28000/2019/52

TAJUK

KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENGGANTIAN KELENGKAPAN SANITARI, PAIP BUANGAN DAN PAIP KUMBAHAN SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI KAMPUS UTM JOHOR BAHRU, JOHOR

NOTA KHAS
 1. Sebut harga adalah dipelawa daripada kontraktor yang berdaftar dengan SSM/LPIPM/CIDB/UTMfin, atau Kementerian Kewangan Malaysia (mana yang berkaitan)
 2. Segala butiran dan dokumentasi boleh didapati semasa waktu pejabat di Bahagian Kontrak, Pejabat Harta Bina, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Johor
 3. Bayaran dokumentasi dalam bentuk Wang Tunai/Wang Pos/Bank Draf di atas nama Bendahari UTM, Johor Bahru, Johor
 4. Dokumen hanya dikeluarkan kepada Wakil Syarikat yang namanya tercatat di dalam Sijil Pendaftaran Asal (PKK/Kementerian Kewangan Malaysia).  Sijil Pendaftaran Syarikat yang tiada nama di dalam Sijil Pendaftaran hendaklah membawa Surat Perwakilan Kuasa yang sah dari Syarikat.
 5. Sijil Pendaftaran Asal hendaklah dikemukakan semasa membeli dokumen.
 6. Pembelian sebutharga hanya boleh dibeli 3 bulan daripada tarikh tutup sebutharga.
 7. Surat pembaharuan CIDB hendaklah dikemukakan. Bahagian Kontrak hendaklah membuat pengesahan daripada CIDB.
KOD BIDANG @ CIDB

GRED : G2
PENGKHUSUSAN : B27

TARIKH JUAL

04/07/2019 – 10/07/2019

TARIKH TUTUP

14/07/2019

TARIKH TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK (WAJIB)

Tiada

PENYELARAS PROJEK

EN. KAIRUL ELMI BIN MOHAMAD SHARIF ( NO. SAMB: 012-7344363)

KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENGGANTIAN SISTEM AIR DOMESTIK BANGUNAN SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI KAMPUS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, JOHOR BAHRU, JOHOR

KENYATAAN SEBUT HARGA

NOMBOR SEBUT HARGA

PHB/SH/BA/B28000/2019/49

TAJUK

KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENGGANTIAN SISTEM AIR DOMESTIK BANGUNAN SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI KAMPUS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, JOHOR BAHRU, JOHOR

NOTA KHAS
 1. Sebut harga adalah dipelawa daripada kontraktor yang berdaftar dengan SSM/LPIPM/CIDB/UTMfin, atau Kementerian Kewangan Malaysia (mana yang berkaitan)
 2. Segala butiran dan dokumentasi boleh didapati semasa waktu pejabat di Bahagian Kontrak, Pejabat Harta Bina, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Johor
 3. Bayaran dokumentasi dalam bentuk Wang Tunai/Wang Pos/Bank Draf di atas nama Bendahari UTM, Johor Bahru, Johor
 4. Dokumen hanya dikeluarkan kepada Wakil Syarikat yang namanya tercatat di dalam Sijil Pendaftaran Asal (PKK/Kementerian Kewangan Malaysia).  Sijil Pendaftaran Syarikat yang tiada nama di dalam Sijil Pendaftaran hendaklah membawa Surat Perwakilan Kuasa yang sah dari Syarikat.
 5. Sijil Pendaftaran Asal hendaklah dikemukakan semasa membeli dokumen.
 6. Pembelian sebutharga hanya boleh dibeli 3 bulan daripada tarikh tutup sebutharga.
 7. Surat pembaharuan CIDB hendaklah dikemukakan. Bahagian Kontrak hendaklah membuat pengesahan daripada CIDB.
KOD BIDANG @ CIDB

GRED : G2
PENGKHUSUSAN : B10

TARIKH JUAL

04/07/2019 – 09/07/2019

TARIKH TUTUP

11/07/2019

TARIKH TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK (WAJIB)

Tiada

PENYELARAS PROJEK

EN KAIRUL ELMI BIN MOHAMAD SHARIF

DISMANTLING AND REPLACEMENT OF EXISTING PASSENGER LIFT INCLUDING TESTING, COMMISSIONING AND MAINTENANCE OF ONE (1) UNIT NEW PASSENGER LIFT AT BANGUNAN CANSELERI SULTAN IBRAHIM, UTM JOHOR BAHRU, JOHOR

KENYATAAN SEBUT HARGA

NOMBOR SEBUT HARGA

PHB/SH/BM/B28000/2019/46

TAJUK

DISMANTLING AND REPLACEMENT OF EXISTING PASSENGER LIFT INCLUDING TESTING, COMMISSIONING AND MAINTENANCE OF ONE (1) UNIT NEW PASSENGER LIFT AT BANGUNAN CANSELERI SULTAN IBRAHIM, UTM JOHOR BAHRU, JOHOR

NOTA KHAS
 1. Sebut harga adalah dipelawa daripada kontraktor yang berdaftar dengan SSM/LPIPM/CIDB/UTMfin, atau Kementerian Kewangan Malaysia (mana yang berkaitan)
 2. Segala butiran dan dokumentasi boleh didapati semasa waktu pejabat di Bahagian Kontrak, Pejabat Harta Bina, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Johor
 3. Bayaran dokumentasi dalam bentuk Wang Tunai/Wang Pos/Bank Draf di atas nama Bendahari UTM, Johor Bahru, Johor
 4. Dokumen hanya dikeluarkan kepada Wakil Syarikat yang namanya tercatat di dalam Sijil Pendaftaran Asal (PKK/Kementerian Kewangan Malaysia).  Sijil Pendaftaran Syarikat yang tiada nama di dalam Sijil Pendaftaran hendaklah membawa Surat Perwakilan Kuasa yang sah dari Syarikat.
 5. Sijil Pendaftaran Asal hendaklah dikemukakan semasa membeli dokumen.
 6. Pembelian sebutharga hanya boleh dibeli 3 bulan daripada tarikh tutup sebutharga.
 7. Surat pembaharuan CIDB hendaklah dikemukakan. Bahagian Kontrak hendaklah membuat pengesahan daripada CIDB.
KOD BIDANG @ CIDB

G1 HINGGA G7
M03

TARIKH JUAL

26/06/2019 – 01/07/2019

TARIKH TUTUP

03/07/2019

TARIKH TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK (WAJIB)

Tiada

KERJA-KERJA PEMBAIKAN KRITIKAL PADA BUMBUNG DAN KOMPONEN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BLOK P22, P21 DAN N10, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA JOHOR BAHRU, JOHOR

KENYATAAN SEBUT HARGA

NOMBOR SEBUT HARGA

PHB/SH/BA/R.J150500.7100.4M002.B28000/2019/44

TAJUK

KERJA-KERJA PEMBAIKAN KRITIKAL PADA BUMBUNG DAN KOMPONEN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BLOK P22, P21 DAN N10, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA JOHOR BAHRU, JOHOR

NOTA KHAS
 1. Sebut harga adalah dipelawa daripada kontraktor yang berdaftar dengan SSM/LPIPM/CIDB/UTMfin, atau Kementerian Kewangan Malaysia (mana yang berkaitan)
 2. Segala butiran dan dokumentasi boleh didapati semasa waktu pejabat di Bahagian Kontrak, Pejabat Harta Bina, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Johor
 3. Bayaran dokumentasi dalam bentuk Wang Tunai/Wang Pos/Bank Draf di atas nama Bendahari UTM, Johor Bahru, Johor
 4. Dokumen hanya dikeluarkan kepada Wakil Syarikat yang namanya tercatat di dalam Sijil Pendaftaran Asal (PKK/Kementerian Kewangan Malaysia).  Sijil Pendaftaran Syarikat yang tiada nama di dalam Sijil Pendaftaran hendaklah membawa Surat Perwakilan Kuasa yang sah dari Syarikat.
 5. Sijil Pendaftaran Asal hendaklah dikemukakan semasa membeli dokumen.
 6. Pembelian sebutharga hanya boleh dibeli 3 bulan daripada tarikh tutup sebutharga.
 7. Surat pembaharuan CIDB hendaklah dikemukakan. Bahagian Kontrak hendaklah membuat pengesahan daripada CIDB.
KOD BIDANG @ CIDB

SIJIL CIDB : GRED G2

KOD BIDANG : B24

TARIKH JUAL

25/06/2019  – 01/07/2019

TARIKH TUTUP

02/07/2019

TARIKH TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK (WAJIB)

Tiada

PENYELARAS PROJEK

EN. MURHISHAM B. MUKHAZIR (019-7772997)

MEMBEKAL BAHAN KELENGKAPAN DAN PEPASANGAN PERPAIPAN AIR DOMESTIK DAN AIR BUANGAN, DAN PELBAGAI KELENGKAPAN KOMPONEN KEMASAN KE BAHAGIAN AWAM, PEJABAT HARTA BINA UTM JOHOR BAHRU, JOHOR

KENYATAAN SEBUT HARGA

NOMBOR SEBUT HARGA

PHB/SH/BA/B26000/2019/45

TAJUK

MEMBEKAL BAHAN KELENGKAPAN DAN PEPASANGAN PERPAIPAN AIR DOMESTIK DAN AIR BUANGAN, DAN PELBAGAI KELENGKAPAN KOMPONEN KEMASAN KE BAHAGIAN AWAM, PEJABAT HARTA BINA UTM JOHOR BAHRU, JOHOR

NOTA KHAS
 1. Sebut harga adalah dipelawa daripada kontraktor yang berdaftar dengan SSM/LPIPM/CIDB/UTMfin, atau Kementerian Kewangan Malaysia (mana yang berkaitan)
 2. Segala butiran dan dokumentasi boleh didapati semasa waktu pejabat di Bahagian Kontrak, Pejabat Harta Bina, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Johor
 3. Bayaran dokumentasi dalam bentuk Wang Tunai/Wang Pos/Bank Draf di atas nama Bendahari UTM, Johor Bahru, Johor
 4. Dokumen hanya dikeluarkan kepada Wakil Syarikat yang namanya tercatat di dalam Sijil Pendaftaran Asal (PKK/Kementerian Kewangan Malaysia).  Sijil Pendaftaran Syarikat yang tiada nama di dalam Sijil Pendaftaran hendaklah membawa Surat Perwakilan Kuasa yang sah dari Syarikat.
 5. Sijil Pendaftaran Asal hendaklah dikemukakan semasa membeli dokumen.
 6. Pembelian sebutharga hanya boleh dibeli 3 bulan daripada tarikh tutup sebutharga.
 7. Surat pembaharuan CIDB hendaklah dikemukakan. Bahagian Kontrak hendaklah membuat pengesahan daripada CIDB.
KOD BIDANG @ CIDB

SIJIL KEMENTERIAN KEWANGAN (MOF) : 080101

TARIKH JUAL

24/06/2019 – 30/06/2019

TARIKH TUTUP

02/07/2019

TARIKH TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK (WAJIB)

Tiada

PENYELARAS PROJEK

EN KAIRUL ELMI BIN MOHAMAD SHARIF : 012-7344363

CADANGAN KERJA-KERJA MEMASANG SISTEM KESELAMATAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI BLOK D07, PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (CICT), UTM JOHOR BAHRU, JOHOR

KENYATAAN SEBUT HARGA

NOMBOR SEBUT HARGA

PHB/SH/BPL/43081/2019/40

TAJUK

CADANGAN KERJA-KERJA MEMASANG SISTEM KESELAMATAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI BLOK D07, PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (CICT), UTM JOHOR BAHRU, JOHOR

NOTA KHAS
 1. Sebut harga adalah dipelawa daripada kontraktor yang berdaftar dengan SSM/LPIPM/CIDB/UTMfin, atau Kementerian Kewangan Malaysia (mana yang berkaitan)
 2. Segala butiran dan dokumentasi boleh didapati semasa waktu pejabat di Bahagian Kontrak, Pejabat Harta Bina, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Johor
 3. Bayaran dokumentasi dalam bentuk Wang Tunai/Wang Pos/Bank Draf di atas nama Bendahari UTM, Johor Bahru, Johor
 4. Dokumen hanya dikeluarkan kepada Wakil Syarikat yang namanya tercatat di dalam Sijil Pendaftaran Asal (PKK/Kementerian Kewangan Malaysia).  Sijil Pendaftaran Syarikat yang tiada nama di dalam Sijil Pendaftaran hendaklah membawa Surat Perwakilan Kuasa yang sah dari Syarikat.
 5. Sijil Pendaftaran Asal hendaklah dikemukakan semasa membeli dokumen.
 6. Pembelian sebutharga hanya boleh dibeli 3 bulan daripada tarikh tutup sebutharga.
 7. Surat pembaharuan CIDB hendaklah dikemukakan. Bahagian Kontrak hendaklah membuat pengesahan daripada CIDB.
KOD BIDANG @ CIDB

G2 @ G3
EO2 (SISTEM PENGAWASAN DAN KESELAMATAN) DAN

E04 (PEMASANGAN VOLTAN RENDAH)

TARIKH JUAL

17/06/2019 – 23/06/2019

TARIKH TUTUP

27/06/2019

TARIKH TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK (WAJIB)

Tiada

PENYELARAS PROJEK

EN. AHMAD KHAIRUL NIZAM B. AHMAD KHAIRUDIN (07-5530290)