IKLAN SEBUT HARGA : MEMBAIKPULIH DAN MENAIKTARAF

IKLAN SEBUT HARGA : MEMBAIKPULIH DAN MENAIKTARAF

KENYATAAN SEBUT HARGA

NOMBOR SEBUT HARGA

PHB/SH/BPU/A.J090402.5555.07125/5/2018

TAJUK

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENAIKTARAF BILIK-BILIK PENSYARAH DAN BILIK AKTIVITI IVAT, DI BLOK P06, FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK, UTM JOHOR BAHRU

NOTA KHAS
 1. Sebut harga adalah dipelawa daripada kontraktor yang berdaftar dengan SSM/LPIPM/CIDB/UTMfin, atau Kementerian Kewangan Malaysia (mana yang berkaitan)
 2. Segala butiran dan dokumentasi boleh didapati semasa waktu pejabat di Bahagian Kontrak, Pejabat Harta Bina, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Johor
 3. Bayaran dokumentasi dalam bentuk Wang Tunai/Wang Pos/Bank Draf di atas nama Bendahari UTM, Johor Bahru, Johor
 4. Dokumen hanya dikeluarkan kepada Wakil Syarikat yang namanya tercatat di dalam Sijil Pendaftaran Asal (PKK/Kementerian Kewangan Malaysia).  Sijil Pendaftaran Syarikat yang tiada nama di dalam Sijil Pendaftaran hendaklah membawa Surat Perwakilan Kuasa yang sah dari Syarikat.
 5. Sijil Pendaftaran Asal hendaklah dikemukakan semasa membeli dokumen.
 6. Pembelian sebutharga hanya boleh dibeli 3 bulan daripada tarikh tutup sebutharga.
 7. Surat pembaharuan CIDB hendaklah dikemukakan. Bahagian Kontrak hendaklah membuat pengesahan daripada CIDB.
KOD BIDANG @ CIDB

GRED: G1

BIDANG: B04

TARIKH JUAL

08/02/2018 – 14/02/2018

TARIKH TUTUP

19/02/2018

TARIKH TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK (WAJIB)
Tiada

IKLAN SEBUT HARGA (KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENAIK TARAF)

IKLAN SEBUT HARGA (KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENAIK TARAF)

KENYATAAN SEBUT HARGA
NOMBOR SEBUT HARGA
PHB/SH/BPUPP/J460000.6100.09236/45/2017
TAJUK

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENAIKTARAF :

 1. KAFETERIA DI BLOK N05
 2. BILIK PROFESOR PELAWAT KEPADA BILIK PEMBELAJARAN (NALI) DI BLOK N01a FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA & KEJURUTERAAN TENAGA, UTM JOHOR BAHRU
NOTA KHAS
 1. Sebut harga adalah dipelawa daripada kontraktor yang berdaftar dengan SSM/LPIPM/CIDB/UTMfin, atau Kementerian Kewangan Malaysia (mana yang berkaitan)
 2. Segala butiran dan dokumentasi boleh didapati semasa waktu pejabat di Bahagian Kontrak, Pejabat Harta Bina, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Johor
 3. Bayaran dokumentasi dalam bentuk Wang Tunai/Wang Pos/Bank Draf di atas nama Bendahari UTM, Johor Bahru, Johor
 4. Dokumen hanya dikeluarkan kepada Wakil Syarikat yang namanya tercatat di dalam Sijil Pendaftaran Asal (PKK/Kementerian Kewangan Malaysia).  Sijil Pendaftaran Syarikat yang tiada nama di dalam Sijil Pendaftaran hendaklah membawa Surat Perwakilan Kuasa yang sah dari Syarikat.
 5. Sijil Pendaftaran Asal hendaklah dikemukakan semasa membeli dokumen.
 6. Pembelian sebutharga hanya boleh dibeli 3 bulan daripada tarikh tutup sebutharga.
 7. Surat pembaharuan CIDB hendaklah dikemukakan. Bahagian Kontrak hendaklah membuat pengesahan daripada CIDB.
KOD BIDANG @ CIDB

G1
B04

TARIKH JUAL
08/01/2018 – 15/01/2018
TARIKH TUTUP
16/01/2018
TARIKH TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK (WAJIB)
Tiada