Naskah Sebut Harga – Gred G2

1. Muka Hadapan Naskah Meja Sebut Harga (Warna Hijau)
2. Isi Kandungan
3. Surat Pelawaan Sebut Harga
4. Kenyataan Sebut Harga
5. Senarai Semak Sebut Harga (Warna Pink)
6. Arahan Kepada Penyebut Harga
7. Syarat-Syarat Sebut Harga
8. Tatacara Bayaran Penalti
9. Jadual Ganti Rugi
10. Syarat-Syarat Tambahan – Peringatan Mengenai Rasuah
11. Surat Akuan Pembida
12. Surat Akuan Pembida Berjaya
13. Panduan Kontraktor
14. Senarai Perundangan & Peraturan Keperluan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Di Tapak Bina
15. Borang Sebut Harga (Warna Kuning)
16. Ringkasan Sebut harga
17. Pecahan Harga
18. Jadual Kadar Harga Tambahan
19. Borang Perlantikan Kontraktor Kecil Bagi Kerja-Kerja Pemasangan Elektrikal  dan  Mekanikal
20. Maklumat Penyebut Harga
21. Borang CA- Laporan Bank/ Institusi Kewangan Mengenai Kedudukan Kewangan Penyebut Harga
22. Borang FA – Laporan Jurutera Projek/ Penyelia Projek Atas Prestasi Kerja Semasa Penyebut Harga
23. Surat Pemberitahuan Sebut Harga Tidak Berjaya

Sebut Harga

 

1. Senarai Borang Tindakan Dan Senarai Semak
2. Naskah Sebut Harga
Gred G1
Gred G2
Lantikan Terus
Bekalan/Perkhidmatan
3. Laporan Perakuan Sebut Harga/Borang Kelulusan Lantikan Terus
Gred G1/G2
Borang Kelulusan Lantikan Terus
4. Inden
Inden Kerja Sebut Harga
Inden Kerja Lantikan Terus
Inden Kerja Requisition
Surat Pemberitahuan Penerimaan Sebut Harga
Surat Panggilan Mesyuarat Pemilikan Tapak
5. Bayaran
Surat Iringan Bayaran
Ringkasan Bayaran
6. Borang-Borang Permohonan Untuk Kelulusan
Borang Permohonan Kelulusan Perubahan Kerja (KPK)
Borang Permohonan Kelulusan Lanjutan Masa (EOT)
Borang Kelulusan Pengukuran Semula Kuantiti Sementara (tidak melebihi 30%)
Borang Kelulusan Pengukuran Semula Kuantiti Sementara (melebihi 30% sehingga 50%)
Borang Kelulusan Pengukuran Semula Kuantiti Sementara (melebihi 50%)
8. Sijil-Sijil Kontrak
Sijil Perakuan Kerja Tidak Siap (CNC)
Sijil Perakuan Kelambatan Dan Lanjutan Masa (EOT)
Sijil Perakuan Siap Kerja (CPC)
Sijil Perakuan Siap Bekalan
Sijil Perakuan Siap Membaiki Kecacatan (CMGD)
Perakuan Pemulangan Wang Jaminan Pelaksanaan

(more…)

SELAMAT HARI RAYA

SELAMAT HARI RAYA

Dikesempatan ini, Pengarah Kerja dan Pengurusan Pejabat Harta Bina UTM JB serta seluruh warga kerja PHB mengucapkan Selamat Hari Raya Aidil Fitri, Maaf Zahir dan Batin kepada semua.