KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH AIR CIRCUIT BREAKER (ACB) DAN SISTEM PERLINDUNGAN ELEKTRIK DI BANGUNAN CANSELERI SULTAN IBRAHIM, UTM JOHOR BAHRU, JOHOR

KENYATAAN SEBUT HARGA

NOMBOR SEBUT HARGA

JHB/SH/BE/U.J150500.0100.00000.B28000/2019/63

TAJUK

KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH AIR CIRCUIT BREAKER (ACB) DAN SISTEM PERLINDUNGAN ELLEKTRIK DI BANGUNAN CANSELERI SULTAN IBRAHIM, UTM JOHOR BAHRU, JOHOR

NOTA KHAS
 1. Sebut harga adalah dipelawa daripada kontraktor yang berdaftar dengan SSM/LPIPM/CIDB/UTMfin, atau Kementerian Kewangan Malaysia (mana yang berkaitan)
 2. Segala butiran dan dokumentasi boleh didapati semasa waktu pejabat di Bahagian Kontrak, Pejabat Harta Bina, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Johor
 3. Bayaran dokumentasi dalam bentuk Wang Tunai/Wang Pos/Bank Draf di atas nama Bendahari UTM, Johor Bahru, Johor
 4. Dokumen hanya dikeluarkan kepada Wakil Syarikat yang namanya tercatat di dalam Sijil Pendaftaran Asal (PKK/Kementerian Kewangan Malaysia).  Sijil Pendaftaran Syarikat yang tiada nama di dalam Sijil Pendaftaran hendaklah membawa Surat Perwakilan Kuasa yang sah dari Syarikat.
 5. Sijil Pendaftaran Asal hendaklah dikemukakan semasa membeli dokumen.
 6. Pembelian sebutharga hanya boleh dibeli 3 bulan daripada tarikh tutup sebutharga.
 7. Surat pembaharuan CIDB hendaklah dikemukakan. Bahagian Kontrak hendaklah membuat pengesahan daripada CIDB.
KOD BIDANG @ CIDB

G1 @ G2
E05

TARIKH JUAL

25/09/2019 – 30/09/2019

TARIKH TUTUP

01/10/2019

TARIKH TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK (WAJIB)

23/09/2019

TEMPAT BERKUMPUL  : BANGUNAN DEPAN CIMB UTM, UTM JOHOR BAHRU

MASA : 10.00 PAGI

PENOLONG JURUTERA BERTANGGUNG JAWAB : EN SHAHRIL – 019-7753003

KERJA PEMBAIKAN DAN PENGGANTIAN KEMASAN RUANG PEMBELAJARAN PELAJAR DI BLOK M48 DAN POST GRADUATE COMMON AREA DI BLOK M49 SEKOLAH KEJURUTERAAN AWAM, FAKULTI KEJURUTERAAN, UTM JOHOR BAHRU, JOHOR

KENYATAAN SEBUT HARGA

NOMBOR SEBUT HARGA

PHB/SH/BS/AJ510200.6400.09274/2019/58

TAJUK

KERJA PEMBAIKAN DAN PENGGANTIAN KEMASAN RUANG PEMBELAJARAN PELAJAR DI BLOK M48 DAN POST GRADUATE COMMON AREA DI BLOK M49 SEKOLAH KEJURUTERAAN AWAM, FAKULTI KEJURUTERAAN, UTM JOHOR BAHRU, JOHOR

NOTA KHAS
 1. Sebut harga adalah dipelawa daripada kontraktor yang berdaftar dengan SSM/LPIPM/CIDB/UTMfin, atau Kementerian Kewangan Malaysia (mana yang berkaitan)
 2. Segala butiran dan dokumentasi boleh didapati semasa waktu pejabat di Bahagian Kontrak, Pejabat Harta Bina, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Johor
 3. Bayaran dokumentasi dalam bentuk Wang Tunai/Wang Pos/Bank Draf di atas nama Bendahari UTM, Johor Bahru, Johor
 4. Dokumen hanya dikeluarkan kepada Wakil Syarikat yang namanya tercatat di dalam Sijil Pendaftaran Asal (PKK/Kementerian Kewangan Malaysia).  Sijil Pendaftaran Syarikat yang tiada nama di dalam Sijil Pendaftaran hendaklah membawa Surat Perwakilan Kuasa yang sah dari Syarikat.
 5. Sijil Pendaftaran Asal hendaklah dikemukakan semasa membeli dokumen.
 6. Pembelian sebutharga hanya boleh dibeli 3 bulan daripada tarikh tutup sebutharga.
 7. Surat pembaharuan CIDB hendaklah dikemukakan. Bahagian Kontrak hendaklah membuat pengesahan daripada CIDB.
KOD BIDANG @ CIDB

G1
B04 @ B28

TARIKH JUAL

19/08/2019 – 26/08/2019

TARIKH TUTUP

28/08/2019

TARIKH TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK (WAJIB)

Tiada

KERJA MEMBAIKPULIH TANDAS WANITA DAN LELAKI DI BLOK P02, P04 DAN P07 DI SEKOLAH KEJURUTERAAN ELEKTRIK, UTM JOHOR BAHRU, JOHOR (PANGGIL SEMULA)

KENYATAAN SEBUT HARGA

NOMBOR SEBUT HARGA

PHB/SH/BS/U.J150500.0100.00000.B28000/2019/57

TAJUK

KERJA MEMBAIKPULIH TANDAS WANITA DAN LELAKI DI BLOK P02, P04 DAN P07 DI SEKOLAH KEJURUTERAAN ELEKTRIK, UTM JOHOR BAHRU, JOHOR (PANGGIL SEMULA)

NOTA KHAS
 1. Sebut harga adalah dipelawa daripada kontraktor yang berdaftar dengan SSM/LPIPM/CIDB/UTMfin, atau Kementerian Kewangan Malaysia (mana yang berkaitan)
 2. Segala butiran dan dokumentasi boleh didapati semasa waktu pejabat di Bahagian Kontrak, Pejabat Harta Bina, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Johor
 3. Bayaran dokumentasi dalam bentuk Wang Tunai/Wang Pos/Bank Draf di atas nama Bendahari UTM, Johor Bahru, Johor
 4. Dokumen hanya dikeluarkan kepada Wakil Syarikat yang namanya tercatat di dalam Sijil Pendaftaran Asal (PKK/Kementerian Kewangan Malaysia).  Sijil Pendaftaran Syarikat yang tiada nama di dalam Sijil Pendaftaran hendaklah membawa Surat Perwakilan Kuasa yang sah dari Syarikat.
 5. Sijil Pendaftaran Asal hendaklah dikemukakan semasa membeli dokumen.
 6. Pembelian sebutharga hanya boleh dibeli 3 bulan daripada tarikh tutup sebutharga.
 7. Surat pembaharuan CIDB hendaklah dikemukakan. Bahagian Kontrak hendaklah membuat pengesahan daripada CIDB.
KOD BIDANG @ CIDB

G1
B04 @ B28

TARIKH JUAL

22/08/2019 – 29/08/2019

TARIKH TUTUP

03/09/2019

TARIKH TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK (WAJIB)

Tiada

PENYELARAS PROJEK

EN. AIZAT FAHMI BIN AHMAD (NO.SAMB : 30316)

Lantikan Terus

1. Surat Pelawaan
2. Syarat-Syarat Sebut Harga
3. Syarat-Syarat Tambahan (Peringatan Mengenai Rasuah)
4. Surat Akuan Pembida
5. Surat Akuan Pembida Berjaya
6. Borang Sebut Harga
7. Ringkasan Sebut Harga
8. Pecahan Harga
i.   Kerja-Kerja Awalan
ii.  Kerja Senibina
9. Maklumat Latar Belakang Penyebut Harga
10. Surat Pemberitahuan Sebut Harga Tidak Berjaya

Naskah Tender

Bil Keterangan
1 Muka Hadapan
i. Naskah Meja Tender
ii. Naskah Tender
2 Isi Kandungan
3 Senarai Semak Tender
4 Senarai Semak Dokumen Wajib
5 Arahan Kepada Petender
6 Syarat-Syarat Kontrak – P.W.D FORM 203 (Rev. 1/2010)
i. Addendum No. 1
7 Perjanjian Tambahan
i. Syarat-Syarat Tambahan (Peringatan Mengenai Rasuah)
ii. Surat Akuan Pembida
iii. Surat Akuan Pembida Berjaya
8 Tatacara Bayaran Penalti (OSHE)
9 Borang Tender
10 Surat Setuju Terima Tender
11 Surat Penerimaan Tawaran Khas Untuk Bumiputera
12 Keperluan Umum
13 Spesifikasi
i. Standard Specification For Building Works
14 Skop Kerja
15 Ringkasan Harga Tender
16 Pecahan Harga Tender
i. Kerja-Kerja Awalan
ii. Kerja-Kerja Awam & Senibina
iii. Kerja-Kerja Mekanikal
iv. Kerja-Kerja Elektrikal
17 Jadual Kadar Harga
i. Jadual Kadar Harga Tambahan
ii Jadual Kadar Harga Piawai (JKR)
iii. Jadual Kadar Harga Harian
18 Jadual Data Teknikal
19 Jadual Penalti
20 Maklumat Kontraktor
i Borang A   – Surat Pengakuan Kebenaran Maklumat Dan Kesahihan Dokumen Yang Dikemukakan Oleh Petender
ii. Borang B   – Maklumat Am Dan Latar Belakang Petender
iii. Borang C   – Data-Data Kewangan
iv. Borang CA – Laporan Bank/Institusi Kewangan Mengenai Kemudahan Kredit
v. Borang D   – Senarai Kerja/Kontrak Semasa Petender
vi. Borang DA – Laporan Prestasi Kerja Semasa Petender
vii. Borang E   – Kakitangan Teknikal
viii. Borang F   – Keempunyaan Logi, Mesin Dan Peralatan Utama
ix. Borang G   – Rekod Pengalaman Kerja Petender
21 Borang Perlantikan Jurutera Bertauliah
22 Borang Perlantikan Sub Kontraktor
23 Borang Jaminan Bank/Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans Untuk Bon Pelaksanaan
24 Borang Jaminan Bank/Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans Untuk Bayaran Pendahuluan