• Ketua Unit Penyenggaraan
  • Kumpulan Pentadbiran
  • Juruteknik
  • Staf Bahagian Kontrak
  • Juru ukur Bahan
  • Penolong Juru Ukur Bahan
  • Ketua Bahagian Kontrak