Job Scope

SKOP BAHAGIAN KONTRAK

1.  Pengurusan Pentadbiran Projek Peruntukan Pembangunan Dan Mengurus Peringkat Perancangan Dan Pra-Kontrak

2.  Pengurusan Pentadbiran Projek Peruntukan Pembangunan Dan Mengurus Peringkat Pasca- Kontrak

3.  Pengurusan Perkhidmatan Perunding

4.     Pengurusan Sebut harga

        •   Kerja Bangunan

        •   Kelas Kejuruteraan Awam

        •   Kerja Mekanikal Dan Elektrikal

        •   Perkhidmatan (Upacara)

5.     Pengurusan Kontrak Berpenggal

        A. Awam Dan Landskap

            •   Pembersihan Bangunan

            •   Penyenggaraan Kerja-Kerja Awam

            •   Kemasan Bangunan

             •   Tandas

             •   Bumbung

             •   Pembasmian Makhluk Perosak

             •   Penyenggaraan Landskap & Pembersihan Kawasan            

   •   Mengangkat Sampah

        B. Mekanikal

            •   Penyenggaraan Kerja-Kerja Mekanikal

                •   Sistem Hawadingin

                •   Kelengkapan Pencegah Kebakaran

                •   Lif

        C. Elektrikal

                •  Penyeliaan Pencawang Elektrik

                •  Penyenggaraan Elektrikal dalam dan luar bangunan, telekomunikasi dan sistem keselamatan

6.    Pengurusan Kontrak Perkhidmatan