List of Quotation-Sebut Harga Bulan April 2018 di Bahagian Kontrak, Pejabat Harta Bina

KENYATAAN SEBUT HARGA

NOTA KHAS :

1. Sebut harga adalah dipelawa daripada kontraktor yang berdaftar dengan SSM/LPIPM/CIDB/UTMfin, atau Kementerian Kewangan Malaysia (mana yang berkaitan)

2. Segala butiran dan dokumentasi boleh didapati semasa waktu pejabat di Bahagian Kontrak, Pejabat Harta Bina, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Johor

3. Bayaran dokumentasi dalam bentuk Wang Tunai/Wang Pos/Bank Draf di atas nama Bendahari UTM, Johor Bahru, Johor

4. Dokumen hanya dikeluarkan kepada Wakil Syarikat yang namanya tercatat di dalam Sijil Pendaftaran Asal (PKK/Kementerian Kewangan Malaysia).  Sijil Pendaftaran Syarikat yang tiada nama di dalam Sijil Pendaftaran hendaklah membawa Surat Perwakilan Kuasa yang sah dari Syarikat.

5. Sijil Pendaftaran Asal hendaklah dikemukakan semasa membeli dokumen.

6. Pembelian sebutharga hanya boleh dibeli 3 bulan daripada tarikh tutup sebutharga.

7. Surat pembaharuan CIDB hendaklah dikemukakan. Bahagian Kontrak hendaklah membuat pengesahan daripada CIDB.

BIL

 

NO. SEBUT HARGA DAN TAJUK

KOD BIDANG @ CIDB

TARIKH
JUAL

TARIKH TUTUP

 TARIKH TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK (WAJIB)
1.
PHB/SH/BM/28000/2018/01

KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENYENGGARAAN PERPAIPAN BANGUNAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKITAR KAMPUS  UTM JOHOR BAHRU

 

GRED : G1 

KATEGORI : B – B10@ B24

TARIKH JUAL : 16/04/2018-  19/04/2018

TARIKH TUTUP :23/04/2018

 

 

G1  

 

 

16/04/2018 

hingga

19/04/2018

 

 

 

23/04/2018 

 

2.