List of Quotation-Sebut Harga Bulan Oktober 2018 di Bahagian Kontrak, Pejabat Harta Bina

KENYATAAN SEBUT HARGA

NOTA KHAS :

1. Sebut harga adalah dipelawa daripada kontraktor yang berdaftar dengan SSM/LPIPM/CIDB/UTMfin, atau Kementerian Kewangan Malaysia (mana yang berkaitan)

2. Segala butiran dan dokumentasi boleh didapati semasa waktu pejabat di Bahagian Kontrak, Pejabat Harta Bina, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Johor

3. Bayaran dokumentasi dalam bentuk Wang Tunai/Wang Pos/Bank Draf di atas nama Bendahari UTM, Johor Bahru, Johor

4. Dokumen hanya dikeluarkan kepada Wakil Syarikat yang namanya tercatat di dalam Sijil Pendaftaran Asal (PKK/Kementerian Kewangan Malaysia).  Sijil Pendaftaran Syarikat yang tiada nama di dalam Sijil Pendaftaran hendaklah membawa Surat Perwakilan Kuasa yang sah dari Syarikat.

5. Sijil Pendaftaran Asal hendaklah dikemukakan semasa membeli dokumen.

6. Pembelian sebutharga hanya boleh dibeli 3 bulan daripada tarikh tutup sebutharga.

7. Surat pembaharuan CIDB hendaklah dikemukakan. Bahagian Kontrak hendaklah membuat pengesahan daripada CIDB.

BIL

 

NO. SEBUT HARGA DAN TAJUK

KOD BIDANG @ CIDB

TARIKH
JUAL

TARIKH TUTUP

 TARIKH TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK (WAJIB)
1. PHB/SH/BS/28000/2018/39

KERJA-KERJA BAIKPULIH DAN NAIKTARAF RUANG KOLEKSI  RUJUKAN ARAS 2 KEPADA BILIK BELAJAR 24 JAM, PERPUSTAKAAN SULTANAH ZANARIAH, UTM JOHOR BAHRU 

GRED : G1

KATEGORI : B04 @ B28

TARIKH JUAL :

02/10/2018 – 10/10/2018

TARIKH TUTUP :16/10/2018

 

G1

B04

@

B28

 

 

02/10/2018

hingga

10/10/2018

 

 

16/10/2018

2. PHB/SH/BS/A.080000.6100.09320/2018/40

KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN NAIKTARAF RUANG PEJABAT, BAHAGIAN REKRUTMEN DAN KEMASUKAN (SRAD) DI ARAS 2, BANGUNAN SPS, BLOK F54  UTM JOHOR BAHRU

GRED : G2

KATEGORI : B04 @ B28

TARIKH JUAL :

02/10/2018 – 08/10/2018

TARIKH TUTUP : 16/10/2018

 

 

 

G2

B04

@

B28

 

 

02/10/2018

HINGGA 

08/10/2018

 

 

16/10/2018

3 PHB/SH/BS/A.J010000.6100.09284/2018/42

KERJA-KERJA BAIKPULIH DAN NAIKTARAF TASKA IHSAN, DI BLOK UO1C (PEJABAT TAPAK STADIUM)  UTM JOHOR BAHRU

GRED : G1

KOD BIDANG :B04 @ B28

TARIKH JUAL :

11/10/2018 – 17/10/2018

TARIKH TUTUP : 21/10/2018

 

 

 

B04

B28

 

 

 

11/10/2018 

HINGGA

17/10/2018

 

 

 

 

21/10/2018

4 PHB/SH/BM/28000/2018/37

PENYELENGGARAAN 2 UNIT LIFT ‘FUJITEC’ SECARA KOMPREHENSIF DI BLOK T02,  UTM JOHOR BAHRU (PANGGIL SEMULA)

GRED : G1 – G7

KOD BIDANG :M03 (LIFT & ESKULATOR)

TARIKH JUAL :

14/10/2018 – 18/10/2018

TARIKH TUTUP :21/10/2018

G1 – G7 14/10/2018 

HINGGA

18/10/2018

21/10/2018