List of Quotation-Sebut Harga Bulan September 2017 di Bahagian Kontrak, Pejabat Harta Bina

KENYATAAN SEBUT HARGA

NOTA KHAS :

1. Sebut harga adalah dipelawa daripada kontraktor yang berdaftar dengan LPIPM/CIDB/UTMfin, atau Kementerian Kewangan Malaysia (mana yang berkaitan)

2. Segala butiran dan dokumentasi boleh didapati semasa waktu pejabat di Bahagian Kontrak, Pejabat Harta Bina, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Johor

3. Bayaran dokumentasi dalam bentuk Wang Tunai/Wang Pos/Bank Draf di atas nama Bendahari UTM, Johor Bahru, Johor

4. Dokumen hanya dikeluarkan kepada Wakil Syarikat yang namanya tercatat di dalam Sijil Pendaftaran Asal (PKK/Kementerian Kewangan Malaysia).  Sijil Pendaftaran Syarikat yang tiada nama di dalam Sijil Pendaftaran hendaklah membawa Surat Perwakilan Kuasa yang sah dari Syarikat.

5. Sijil Pendaftaran Asal hendaklah dikemukakan semasa membeli dokumen.

6. Pembelian sebutharga hanya boleh dibeli 3 bulan daripada tarikh tutup sebutharga.

7. Surat pembaharuan CIDB hendaklah dikemukakan. Bahagian Kontrak hendaklah membuat pengesahan daripada CIDB.

BIL

 

NO. SEBUT HARGA DAN TAJUK

KOD BIDANG @ CIDB

TARIKH
JUAL

TARIKH TUTUP

 TARIKH TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK (WAJIB)
1. KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENAIKTARAF RUANG DAPUR PUSAT KO KURIKULUM DI BLOK L50, UTM JOHOR BAHRU (PANGGIL SEMULA)

GRED : G1

KATEGORI : B

PENGKHUSUSAN : B03 @ B04

TARIKH JUAL : 

30/08/2017 – 18/09/2017

TARIKH TUTUP :

21/09/2017

 

 

 

2. KERJA – KERJA PEMBAIKAN BUMBUNG DAN KOMPONEN LENGKAPAN BANGUNAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN PERUMAHAN STAF DESA SKUDAI , UTM JOHOR BAHRU GRED : G1

KATEGORI : B

PENGKHUSUSAN : B24

TARIKH JUAL : 

07/09/2017 – 13/09/2017

TARIKH TUTUP :

14/09/2017

 

 

 3 MEMBAIKPULIH , MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJITERIMA PERALATAN ‘ SEWERAGE TREATMENT PLANT’ KOLEJ 9 & 10 (STP 1) DI UTM JOHOR BAHRU 

KOD BIDANG : 130301 @ 221010

SIJIL MOF @ SPAN (PERMIT IPA JENIS C3)

TARIKH JUAL : 

27/08/2017 – 14/09/2017

TARIKH TUTUP :

17/09/2017

 

4  KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENAIKTARAF RUANG PEJABAT PUSAT KO KURIKULUM DI BLOK L52, UTM JOHOR BAHRU GRED : G1

KATEGORI : B

PENGKHUSUSAN : B03 @ B04

TARIKH JUAL : 

13/09/2017 – 20/09/2017

TARIKH TUTUP :

25/09/2017