List of Quotation- Sebut Harga Bulan April – Mei 2017 di Bahagian Kontrak, Pejabat Harta Bina

 

KENYATAAN SEBUT HARGA

NOTA KHAS :

1. Sebut harga adalah dipelawa daripada kontraktor yang berdaftar dengan LPIPM/CIDB/UTMfin, atau Kementerian Kewangan Malaysia (mana yang berkaitan)

2. Segala butiran dan dokumentasi boleh didapati semasa waktu pejabat di Bahagian Kontrak, Pejabat Harta Bina, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Johor

3. Bayaran dokumentasi dalam bentuk Wang Tunai/Wang Pos/Bank Draf di atas nama Bendahari UTM, Johor Bahru, Johor

4. Dokumen hanya dikeluarkan kepada Wakil Syarikat yang namanya tercatat di dalam Sijil Pendaftaran Asal (PKK/Kementerian Kewangan Malaysia).  Sijil Pendaftaran Syarikat yang tiada nama di dalam Sijil Pendaftaran hendaklah membawa Surat Perwakilan Kuasa yang sah dari Syarikat.

5. Sijil Pendaftaran Asal hendaklah dikemukakan semasa membeli dokumen.

6. Pembelian sebutharga hanya boleh dibeli 3 bulan daripada tarikh tutup sebutharga.

7. Surat pembaharuan CIDB hendaklah dikemukakan. Bahagian Kontrak hendaklah membuat pengesahan daripada CIDB.

BIL

 

NO. SEBUT HARGA DAN TAJUK

KOD BIDANG ATAU CIDB

TARIKH JUAL

TARIKH TUTUP

 TARIKH TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK (WAJIB)
1. PHB/SH/BPUPP/28000/1/2017 – PEMBASMIAN, PENCEGAHAN DAN PENGAWALAN MAKHLUK PEROSAK DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, JOHOR BAHRU, JOHOR

 

KEMENTERIAN KEWANGAN : 220901 26/04/2017 – 03/05/2017  

04/05/2017

 

 2.  PHB/SH/BPUPP/28000/3/2017 – KERJA-KERJA MEMBEKAL KABEL IC  X 400mm SQ/IC LPE/AWA/PVC ALUMINIUM CABLE 24KV  DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, JOHOR BAHRU, JOHOR KEMENTERIAN KEWANGAN : 140301  

04/05/2017 – 11/05/2017

 

14/05/2017

 

 3. PHB/SH/BPUPP/28000/5/2017 – KERJA-KERJA MEMBUKA, MEMBEKAL DAN MEMASANG POLYCARBONATE SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI IBD, DEWAN KULIAH L50, MAKMAL AERO & IBNU SINA DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA JOHOR BAHRU, JOHOR GRED : G1

KATEGORI : B

PENGKHUSUSAN : B24

 

09/05/2017 – 16/05/2017

 

17/05/2017

 

 4.  PHB/SH/BPUPP/28000/2/2017 – KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJITERIMA “POWER ADAPTOR” BARU UNTUK RPPU DAN MEMBAIKI SUB PANEL FIRE COMMAND CENTRE DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA JOHOR BAHRU, JOHOR GRED : G1

KATEGORI : ME

PENGKHUSUSAN : M02

 

11/05/2017 – 16/05/2017

 

18/05/2017

 

 5.  PHB/SH/BPUPP/28000/7/2017 – PEMBAIKAN DAN PENYENGGARAAN KOMPONEN BUMBUNG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN BANGUNAN DI SEKITAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA JOHOR BAHRU, JOHOR (ZON AKADEMIK & ZON KOLEJ)  GRED : G1

KATEGORI : B

PENGKHUSUSAN : B24

 

15/05/2017 – 21/05/2017

 

22/05/2017