Pembangunan Kampus

Unit Pembinaan yang bertanggungjawab bagi pengurusan dan pelaksanaan projek-projek pembangunan fizikal dan infrastruktur bagi kampus UTM keseluruhan untuk memenuhi keperluan universiti dalam pelaksanaan program pengajaran, pembelajaran, program inovasi dan pembangunan modal insan.
Projek-projek yang dikendalikan oleh unit pembinaan adalah:

 1. Kolej Sains dan Teknologi, KL
 2. High advance Management Centre, KL
 3. Masjid dan Kuarters Staff, KL
 4. Kompleks Sukan dan Kolam Renang
 5. Fakulti Kejuteraan Bio-Sains
 6. Fakulti Sains
 7. Research Management Centre
 8. Bangunan Tambahan Perpustakaan dan Dewan Kuliah
 9. Fakulti Alam Bina
 10. Fakulti Kejuteraan Awam
 11. Fakulti Kejuteraan Elektrik
 12. Fakulti Kejuteraan Mekanikal
 13. Fakulti Sains Komputer dan Sistem Maklumat
 14. Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Sumber Asli
 15. Bangunan Tambahan CEPP
 16. Fakulti Kejuruteraan Sains dan Geoinformasi
 17. Infrastruktur Laluan Kedua dan Dataran Ilmu
 18. Infrastruktur Elektrik 22KV
 19. Infrastruktur Elektrik 132KV
 20. Infrastruktur Mekanikal
 21. Infrastruktur Telefon
 22. Infrastruktur IT
 23. (i) Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial                                                                      
 24. (ii) Fakulti Pembangunan dan Pengurusan Sumber Manusia
 25. Anechoic Chamber
 26. Makmal Pemprosesan Suhu Tinggi
 27. Fakulti Kejuruteraan Bio-Perubatan