Lestari

Unit Kampus Lestari adalah bertanggungjawab untuk menjalankan agenda universiti untuk mewujudkan kampus lestari yang menggabungkan konsep aktiviti perancangan sosial dan ekonomi, pembangunan dan penyelenggaraan untuk menyokong aktiviti utama universiti dalam pembelajaran dan sebagai Universiti Penyelidikan.