RMK 5

Projek-projek pembangunan yang dilaksanakan dalam Rancangan Malaysia Ke-5 telah disiapkan dengan jumlah kos keseluruhan sebanyak RM315,364,000.00.  Projek Fasa II ini juga dilaksanakan oleh pihak kontraktor Kobena-Sambu Construction Joint Venture dengan sistem ‘’Cost-Plus’’.  Walau bagaimanapun,pada 7 Mac 1987 kontrak tersebut telah dimansuhkan kerana kos pembinaannya terlalu tinggi dan digantikan dengan Sistem Kontrak Harga Pukal secara rundingan.  Kerja-kerja pembinaan di tapak bina terbengkalai selama 4 bulan sehinggalah kontraktor Kobena-Sambu Construction Joint Venture dilantik semula.  Semua projek Fasa II dimulakan pada awal tahun 1984 di tapak dan siap pada penghujung tahun 1991.

Picture1 Picture37 Picture39

klik untuk lain gambar

.  Berikut adalah senarai projek-projek yang dilaksanakan dalam Rancangan Malaysia Ke-5 ini terdiri daripada:

 • Kolej Tun Razak (Kampung 3)
 • Kolej Tun Hussein Onn (Kampung 3)
 • Kolej Tun Dr. Ismail (Kampung 5)
 • Pusat Pengajian Kemanusiaan
 • Fakulti Sains
 • Fakulti Kejuruteraan Awam
 • Fakulti Kejuruteraan Mekanikal
 • Masjid
 • Perpustakaan
 • Dewan Besar dan Dewan Serbaguna
 • Infrastruktur Kolej
 • Infrastruktur Kawasan Akademik
 • Peralatan dan Perabot
 • Lanskap