KONTRAK

PENGENALAN

Pejabat Harta Bina (PHB) telah ditubuhkan pada 27 Disember 1973 sebagai sebuah organisasi yang bukan sahaja untuk melaksanakan kerja penyenggaraan malah bertanggungjawab untuk perancangan, pembangunan, pengubahsuaian, pengurusan ruang, pengurusan kontrak dan pengurusan kenderaan bagi Universiti Teknologi Malaysia (UTM).

Pada amnya pejabat ini terbahagi kepada 5 bahagian iaitu Bahagian Penyenggaraan dan Ubahsuai, Bahagian Pembangunan, Bahagian Kontrak, Bahagian Perkhidmatan dan Bahagian Pengurusan Sumber Manusia. Namun penstrukturan semula telah dilaksanakan taun demi tahun, terkini PHB terbahagi mengikut bidang masing-masing.

VISI
Sebagai pemacu kepada pembagunan kampus dan pengurusan fasiliti.
MISI
Untuk memberikan kemudahan fasiliti yang terbaik dan lestari bagi memenuhi keperluan visi universiti

TERKINI

Latest News | All News

Get the latest news and information from campus official news source.

Events | All Events

There’s always a lot interesting things going on at the UTM. Learn about what events are coming up on campus.