PROFIL BAHAGIAN KONTRAK

PROFIL BAHAGIAN KONTRAK

SKOP KERJA

 

R

Pengurusan Tender (Kerja, Bekalan dan Perkhidmatan) termasuk khidmat nasihat perancangan projek, pengurusan tender pra-kontrak dan pasca kontrak

R

Pengurusan sebut harga kerja bagi Gred G1 dan Gred G2, Perkhidmatan serta Penyenggaraan

R

Pengurusan Perkhidmatan Perunding

FUNGSI BAHAGIAN

 

 

I

Menguruskan permohonan peruntukan agensi-agensi pusat bagi perlaksanaan projek-projek pembangunan dan perkhidmatan penyenggaraan

I

Mengurus perolehaperkhidmatann bagi projek-projek pembangunan dan penyenggaraan

I

Melaksana pentadbiran kontrak dan kewangan bagi projek-projek pembangunan dan perkhidmatan penyenggaraan

I

Memberi khidmat nasihat berkaitan dengan pentadbiran kontrak dan kewangan mengikut tatacara perolehan Kerajaan dan Universiti

PENGURUSAN TERTINGGI DI BAHAGIAN KONTRAK

SR. HJ. AHMAD ZULKEPLI BIN MD TAMAMI

SR. HJ. AHMAD ZULKEPLI BIN MD TAMAMI

Ketua Bahagian Kontrak

ASLIZA BINTI BAKAR

ASLIZA BINTI BAKAR

Ketua Unit Pembangunan

AFENDI BIN OSMAN SHAH

AFENDI BIN OSMAN SHAH

Ketua Unit Fasiliti

UNIT-UNIT DI BAHAGIAN KONTRAK

 

 

Unit Pembangunan

Unit Pembangunan

 

Unit Fasiliti

Unit Fasiliti

Hebahan
Hebaha

Selamat datang ke Laman Sesawang Pejabat Harta Bina UTM

Sebarang aduan boleh dilaporkan kepada Pejabat Harta Bina melalui Aplikasi Web ECS

Kampus Universiti Teknologi Malaysia merupakan kawasan larangan merokok. Tindakan atau denda akan diambil bagi mereka yang didapati bersalah merokok di tempat awam di dalam kawasan kampus

Terkini

Terkini

IKLAN SEBUT HARGA : MEMBAIKPULIH DAN MENAIKTARAF
8th February, 2018