PROFIL BAHAGIAN MEKANIKAL

PROFIL BAHAGIAN MEKANIKAL

SKOP KERJA

b

Mengurus dan mengawal Pengurusan Operasi  dan Penyenggaraan (O&M) Mekanikal Bangunan dan kemudahannya.

b

Seksyen Sistem Penyenggaraan Lif, Kenderaan, Ekzos Fan Dan Mesin Kecil

 • Mengurus dan mengawal Pengurusan Penyenggaraan Sistem Lif.
 • Mengurus dan mengawal Pengurusan Penyenggaraan Kenderaan UTM seperti Bas, Kereta dan Motosikal
 • Mengurus dan mengawal Pengurusan Penyenggaraan Ekzos Fan
 • Mengurus dan mengawal Pengurusan Penyenggaraan Mesin-Mesin Kecil.
b

Seksyen Sistem Pencegahkebakaran & Stp

 • Mengurus dan mengawal Pengurusan Penyenggaraan Sistem Pencegahkebakaran.
 • Memantau,membersihkan (Pesekitaran) dan memastikan keadaan motor pam  dalam keadaan baik (Bilik Pam) di setiap Loji Kumbahan.
b

Seksyen Sistem Hawadingin

 • Mengurus dan mengawal Pengurusan Penyenggaraan Sistem Hawadingin Sepusat, VRV unit dan Split Unit.
b

Fast Team

 • Menyemak dan membaiki kerja-kerja segera dan kecil sistem hawadingin split, central unit dan jenis VRV, lif, STP dan ekzos fan

TANGGUNGJAWAB BAHAGIAN

b

Mengurus dan mengawal Pengurusan Operasi  dan Penyenggaraan (O&M) Mekanikal Bangunan dan kemudahannya.

b

Seksyen Sistem Penyenggaraan Lif, Kenderaan, Ekzos Fan Dan Mesin Kecil

 • Mengurus dan mengawal Pengurusan Penyenggaraan Sistem Lif.
 • Mengurus dan mengawal Pengurusan Penyenggaraan Kenderaan UTM seperti Bas, Kereta dan Motosikal
 • Mengurus dan mengawal Pengurusan Penyenggaraan Ekzos Fan
 • Mengurus dan mengawal Pengurusan Penyenggaraan Mesin-Mesin Kecil.
b

Seksyen Sistem Pencegahkebakaran & Stp

 • Mengurus dan mengawal Pengurusan Penyenggaraan Sistem Pencegahkebakaran.
 • Memantau,membersihkan (Pesekitaran) dan memastikan keadaan motor pam  dalam keadaan baik (Bilik Pam) di setiap Loji Kumbahan.
b

Seksyen Sistem Hawadingin

 • Mengurus dan mengawal Pengurusan Penyenggaraan Sistem Hawadingin Sepusat, VRV unit dan Split Unit.
b

Fast Team

 • Menyemak dan membaiki kerja-kerja segera dan kecil sistem hawadingin split, central unit dan jenis VRV, lif, STP dan ekzos fan

PENGURUSAN TERTINGGI DI BAHAGIAN MEKANIKAL

AMIR HAMZAN BIN SAADON

AMIR HAMZAN BIN SAADON

Ketua Bahagian Mekanikal

KAIRUL ELMI BIN MOHAMAD SHARIF

KAIRUL ELMI BIN MOHAMAD SHARIF

Ketua Unit Stor, Bengkel Kenderaan, Lif & Mesin-Mesin Kecil

MUHAMAD ARIF BIN ABDUL AZIZ

MUHAMAD ARIF BIN ABDUL AZIZ

Ketua Unit Air Domestik

IMANUREZEKI BIN MOHAMAD

IMANUREZEKI BIN MOHAMAD

Ketua Unit Projek, Hawa Dingin & Pencegah Kebakaran

UNIT-UNIT DI BAHAGIAN MEKANIKAL

 

 

i

Unit Stor, Bengkel Kenderaan, Lif & Mesin-mesin Kecil

f

Unit Air Domestik

h

Unit Projek, Hawa Dingin & Pencegah Kebakaran

Hebahan
Hebaha

Selamat datang ke Laman Sesawang Pejabat Harta Bina UTM

Sebarang aduan boleh dilaporkan kepada Pejabat Harta Bina melalui Aplikasi Web ECS

Kampus Universiti Teknologi Malaysia merupakan kawasan larangan merokok. Tindakan atau denda akan diambil bagi mereka yang didapati bersalah merokok di tempat awam di dalam kawasan kampus

Terkini

Terkini

IKLAN SEBUT HARGA : MEMBAIKPULIH DAN MENAIKTARAF
8th February, 2018