PROFIL BAHAGIAN PEMBANGUNAN & LESTARI

PROFIL BAHAGIAN PEMBANGUNAN & LESTARI

PENGURUSAN TERTINGGI DI BAHAGIAN PEMBANGUNAN & LESTARI

MOHD AFIZAN BIN ALANG

MOHD AFIZAN BIN ALANG

Ketua Bahagian Pembangunan & Lestari

NOOR ‘AZLINDA BINTI MASKOR

NOOR ‘AZLINDA BINTI MASKOR

Ketua Unit Pengurusan Tenaga

SHAHRUL ANUAR BIN SALEEHUDDIN

SHAHRUL ANUAR BIN SALEEHUDDIN

Ketua Unit Kelestarian

WAN RAZALI BIN WAN AHMAD

WAN RAZALI BIN WAN AHMAD

Ketua Unit Perancangan Pembangunan & Teknikal

UNIT-UNIT DI BAHAGIAN PEMBANGUNAN & LESTARI

Unit Pengurusan Tenaga

 

Unit Kelestarian

Unit Perancangan Pembangunan & Teknikal