PROFIL BAHAGIAN SUMBER MANUSIA

PROFIL BAHAGIAN SUMBER MANUSIA

SKOP KERJA

 

W

Pengurusan Modal Insan

 • Merancang keperluan sumber tenaga manusia, menyedia keperluan Belanjawan Perjawatan, mengurus pengambilan staf baru dan kenaikan pangkat staf.
 • Mengurus perkhidmatan staf dari lapor diri hingga bersara.
 • Mengurus penilaian prestasi staf.
 • Memastikan data sumber manusia dikemaskini dan keselamatan fail-fail, data/maklumat, buku penyata perkhidmatan dalam simpanan pejabat dan sentiasa dikemaskini.
f

Pembangunan Modal Insan

 • Menyediakan analisis keperluan latihan, Anggaran Belanjawan Latihan Staf dan perancangan tahunan latihan staf secara individu dan kumpulan.
 • Memastikan polisi latihan Universiti sentiasa dipatuhi.
 • Menyediakan laporan penilaian individu staf yang hadir latihan.
 • Memastikan rekod kehadiran latihan staf dikemaskini.
h

Pengurusan Kewangan dan Perolehan

 • Menyediakan Anggaran Belanjawan Mengurus Tahunan dan agihannya.
 • Memastikan pengurusan kewangan, perolehan dan aset mengikut Pekeliling Bendahari.
 • Memastikan buku vot diselenggara dan dikemaskini.
 • Menyelaras rekod perbelanjaan vot mengurus PTJ 050 & 051 secara bulanan.
 • Memastikan rekod dan salinan dokumen perolehan. Tuntutan dan pembayaran disimpan dengan baik.
 • Menguruskan penyediaan pelbagai tuntutan dan bayaran oleh staf, pembekal dan syarikat.
 • Menguruskan bayaran secara tunai.
 • Bertanggungjawab mengawal perbelanjaan serta menyediakan rekod kewangan.

PENGURUSAN TERTINGGI DI BAHAGIAN SUMBER MANUSIA

YASNI NURUL HUDA BINTI HJ MOHD YASSIN

YASNI NURUL HUDA BINTI HJ MOHD YASSIN

Ketua Unit Bahagian Sumber Manusia

NOR WATI BT HJ DAUD

NOR WATI BT HJ DAUD

Pembantu Tadbir (P/O) Kanan

Hebahan
Hebaha

Selamat datang ke Laman Sesawang Pejabat Harta Bina UTM

Sebarang aduan boleh dilaporkan kepada Pejabat Harta Bina melalui Aplikasi Web ECS

Kampus Universiti Teknologi Malaysia merupakan kawasan larangan merokok. Tindakan atau denda akan diambil bagi mereka yang didapati bersalah merokok di tempat awam di dalam kawasan kampus

Terkini

Terkini

IKLAN SEBUT HARGA : MEMBAIKPULIH DAN MENAIKTARAF
8th February, 2018