Jabatan Harta Bina

Menyediakan fasiliti yang terbaik dan lestari serta menjadi peneraju bagi pembangunan kampus selaras dengan matlamat Universiti Teknologi Malaysia

NOTIS GANGGUAN BEKALAN ELEKTRIK 5 & 6 MAC

MISI

Menyediakan fasiliti yang terbaik dan lestari selaras dengan misi universiti

VISI

Menjadi peneraju dalam pembangunan kampus dan pengurusan fasiliti

FUNGSI

PENGURUSAN FASILITI

Melaksanakan semua kerja melibatkan; penyenggaraan fasiliti, infra dan perabot, pengubahsuaian, projek pembaikan, perkhidmatan pembersihan dan landskap, kawalan serangga perosak dan pengurusan operasi bangunan

PENGURUSAN KONTRAK DAN PEROLEHAN

Melibatkankan semua pengurusan; perolehan, bekalan dan perkhidamatan, pentadbiran kontrak dan perolehan perunding projek

PENGURUSAN PEMBANGUNAN

Menguruskan peruntukan dan belanjawan daripada kementerian

PERKHIDMATAN

POLISI DAN GARIS PANDUAN

BIL UTILITI

LAPORAN TAHUNAN

2016

KISAH KEJAYAAN

Pengurusan 2021

STATISTIK 2019

BIL STAF

PERUNTUKAN RP4

PERBELANJAAN RP4

PERUNTUKAN OVERHEAD

PERBELANJAAN OVERHEAD

%

CSI

JUMLAH ADUAN

  • CLOSED 85% 85%
  • IN PROGRESS 11% 11%
  • REJECT 5% 5%
  • ON HOLD 3% 3%