Jabatan Harta Bina

 

Menyediakan fasiliti yang terbaik dan lestari serta menjadi peneraju bagi pembangunan kampus bagi mendokong matlamat Universiti Teknologi Malaysia

MISI

Menyediakan fasiliti yang terbaik dan lestari selaras dengan misi universiti

VISI

Menjadi peneraju dalam pembangunan kampus dan pengurusan fasiliti

PERKHIDMATAN

PENGURUSAN FASILITI

1. Pengurusan Aduan Fasiliti
2. Pengurusan Ubahsuai dan Projek
3. Pengurusan Ruang
4. Pengurusan Penyelenggaraan Landskap
5. Pengurusan Sumber Dalaman
6. Pengurusan Pembersihan dan Kawalan Serangga Perosak
7. Pengurusan Operasi Bangunan
8. Pengurusan Penyenggaraan Infra
9. Pengurusan Perabot

PENGURUSAN KONTRAK DAN PEROLEHAN

1. Pengurusan Perolehan, Bekalan dan Perkhidmatan
2. Pentadbiran Kontrak
3. Pengurusan Penutupan Akaun Projek
4. Pengurusan Perolehan Perunding Projek

PENGURUSAN PEMBANGUNAN

STATISTIK 2019

BIL STAF

PERUNTUKAN RP4

PERBELANJAAN RP4

PERUNTUKAN OVERHEAD

PERBELANJAAN OVERHEAD

%

CSI

JUMLAH ADUAN

  • CLOSED 85% 85%
  • IN PROGRESS 11% 11%
  • REJECT 5% 5%
  • ON HOLD 3% 3%