1. Surat Pelawaan
2. Syarat-Syarat Sebut Harga
3. Syarat-Syarat Tambahan (Peringatan Mengenai Rasuah)
4. Surat Akuan Pembida
5. Surat Akuan Pembida Berjaya
6. Borang Sebut Harga
7. Ringkasan Sebut Harga
8. Pecahan Harga
i.   Kerja-Kerja Awalan
ii.  Kerja Senibina
9. Maklumat Latar Belakang Penyebut Harga
10. Surat Pemberitahuan Sebut Harga Tidak Berjaya