KENYATAAN SEBUT HARGA

NOMBOR SEBUT HARGA

JHB/SH/BS/U.J150500.0100.00000.B28000/2019/91

TAJUK

KERJA MENYIAPKAN PEMBAIKAN KECACATAN UNTUK DESIGN AND BUILD FOR CONSTRUCTION OF ADMINISTRATION BUILDING FOR FACULTY OF PETROLEUM AND RENEWABLE ENERGY ENGINEERING (FPREE), UTM JOHOR BAHRU

NOTA KHAS
  1. Sebut harga adalah dipelawa daripada kontraktor yang berdaftar dengan SSM/LPIPM/CIDB/UTMfin, atau Kementerian Kewangan Malaysia (mana yang berkaitan)
  2. Segala butiran dan dokumentasi boleh didapati semasa waktu pejabat di Bahagian Kontrak, Pejabat Harta Bina, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Johor
  3. Bayaran dokumentasi dalam bentuk Wang Tunai/Wang Pos/Bank Draf di atas nama Bendahari UTM, Johor Bahru, Johor
  4. Dokumen hanya dikeluarkan kepada Wakil Syarikat yang namanya tercatat di dalam Sijil Pendaftaran Asal (PKK/Kementerian Kewangan Malaysia).  Sijil Pendaftaran Syarikat yang tiada nama di dalam Sijil Pendaftaran hendaklah membawa Surat Perwakilan Kuasa yang sah dari Syarikat.
  5. Sijil Pendaftaran Asal hendaklah dikemukakan semasa membeli dokumen.
  6. Pembelian sebutharga hanya boleh dibeli 3 bulan daripada tarikh tutup sebutharga.
  7. Surat pembaharuan CIDB hendaklah dikemukakan. Bahagian Kontrak hendaklah membuat pengesahan daripada CIDB.
KOD BIDANG @ CIDB

G1 B04

TARIKH JUAL

12/01/2020 – 16/01/2020

TARIKH TUTUP

20/01/2020

TARIKH TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK (WAJIB)

Tiada

NASKAH MEJA SEBUT HARGA