KENYATAAN SEBUT HARGA

NOMBOR SEBUT HARGA

SH/2020-22/U-1/MK/JHB

TAJUK

KERJA-KERJA PENYENGGARAAN ‘SEWERAGE TREATMENT PLANT’ DAN KOLAM OKSIDA DI UTM JOHOR BAHRU, JOHOR

NOTA KHAS
  1. Sebut harga adalah dipelawa daripada kontraktor yang berdaftar dengan SSM/LPIPM/CIDB/UTMfin, atau Kementerian Kewangan Malaysia (mana yang berkaitan)
  2. Segala butiran dan dokumentasi boleh didapati semasa waktu pejabat di Bahagian Kontrak, Pejabat Harta Bina, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Johor
  3. Bayaran dokumentasi dalam bentuk Wang Tunai/Wang Pos/Bank Draf di atas nama Bendahari UTM, Johor Bahru, Johor
  4. Dokumen hanya dikeluarkan kepada Wakil Syarikat yang namanya tercatat di dalam Sijil Pendaftaran Asal (PKK/Kementerian Kewangan Malaysia).  Sijil Pendaftaran Syarikat yang tiada nama di dalam Sijil Pendaftaran hendaklah membawa Surat Perwakilan Kuasa yang sah dari Syarikat.
  5. Sijil Pendaftaran Asal hendaklah dikemukakan semasa membeli dokumen.
  6. Pembelian sebutharga hanya boleh dibeli 3 bulan daripada tarikh tutup sebutharga.
  7. Surat pembaharuan CIDB hendaklah dikemukakan. Bahagian Kontrak hendaklah membuat pengesahan daripada CIDB.
KOD BIDANG @ CIDB

G2
CE 38

 

TARIKH JUAL

01/06/2020 – 07/06/2020

TARIKH TUTUP

09/06/2020

TARIKH TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK (WAJIB)

Tiada

SIJIL PENDAFTARAN SPAN

PERMIT IPA JENIS D (PENYENGGARAAN PEMBETONGAN)