KENYATAAN SEBUT HARGA

NOMBOR TENDER

UTM.B12/2020

TAJUK

MAINTENANCE AND SERVICES FOR ELECTRICAL SYSTEM IN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA JOHOR BAHRU, JOHOR (PACKAGE 1 & PACKAGE 2)

NOTA KHAS
  1. Tender adalah dipelawa daripada kontraktor yang berdaftar dengan SSM/LPIPM/CIDB/UTMfin, atau Kementerian Kewangan Malaysia (mana yang berkaitan)
  2. Segala butiran dan dokumentasi boleh didapati semasa waktu pejabat di Bahagian Kontrak Dan Perolehan, Pejabat Harta Bina, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Johor
  3. Bayaran dokumentasi dalam bentuk Wang Pos/Bank Draf di atas nama Bendahari UTM, Johor Bahru, Johor
  4. Dokumen hanya dikeluarkan kepada Wakil Syarikat yang namanya tercatat di dalam Sijil Pendaftaran Asal (PKK/Kementerian Kewangan Malaysia).  Sijil Pendaftaran Syarikat yang tiada nama di dalam Sijil Pendaftaran hendaklah membawa Surat Perwakilan Kuasa yang sah dari Syarikat.
  5. Sijil Pendaftaran Asal hendaklah dikemukakan semasa membeli dokumen.
  6. Surat pembaharuan CIDB hendaklah dikemukakan. Bahagian Kontrak hendaklah membuat pengesahan daripada CIDB.
KOD BIDANG @ CIDB

GRED : G5 ATAU G6 ATAU G7
KOD : E04 @ E05 @ E07 @ E16

TARIKH JUAL

09/07/2020 HINGGA 29/07/2020

TARIKH TUTUP

30 JULAI 2020 (KHAMIS)

TARIKH TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK (WAJIB)

Tiada