BAHAGIAN LANDSKAP & PEMBERSIHAN

SKOP KERJA

Pengurusan Pembinaan Dan Sistem
Kerja sebut harga secara in house
Perolehan kerja secara tender/kontrak berpengal
Perolehan bekalan
Perolehan pelanggan luar
Pemantauan kerja sehingga siap
Pembangunan sistem operasi
Grafik/ poster

Pengurusan Pembersihan Dan Sampah Pukal
Penyelenggaraan landskap dan sampah pukal
Perolehan kerja tender/kontrak berpengal
Pemantauan kerja di tapak
Pemantauan dokumen, kontrak kerja

Pengurusan Sisa Kitar Semula (3R)
Pengutipan barangan 3R
Pencucian/ pengasingan barangan di tapak
Penjualan barangan recycle

Pengurusan Nusery
Penyelenggaraan pokok hiasan
Perancangan sumber dalaman

Hiasan Bunga
Perancangan rekabentuk hiasan
Perancangan penyediaan hiasan dilokasi

Pengurusan Pembersihan Dan Kawalan Makhluk Perosak
Selenggara pembersihan dalam bangunan dan tandas
Kawalan serangga perosak
Perolehan kerja tender/kontrak berpengal
Pemantauan kerja di tapak

jentera penggerak

MOHD AFIZAN BIN ALANG

MOHD AFIZAN BIN ALANG

Ketua Bahagian L:andskap Dan Pembersihan

Email: afizann@utm.my
Phone: 07530200

QAMARULZAMAN BIN MOHD NOOR

QAMARULZAMAN BIN MOHD NOOR

Ketua Unit Penyelenggaraan Landskap

Email: qamaruzaman.mn@utm.my
Phone: 016-6324510

MOHD SUHAIZAN BIN SHAMSUDIN (CUTI BELAJAR)

MOHD SUHAIZAN BIN SHAMSUDIN (CUTI BELAJAR)

Ketua Unit Pengurusan Sumber Dalaman

Email: suhaizan@utm.my
Phone:

NOOR HAYATI BIN MOHAMAD YUSAK

NOOR HAYATI BIN MOHAMAD YUSAK

Ketua Unit Pembersihan Dan Kawalan Serangga Perosak

Email: yati_y@utm.my
Phone: 075530288