PROFIL BAHAGIAN SUMBER MANUSIA

PROFIL BAHAGIAN SUMBER MANUSIA

SKOP KERJA

 

W

Pengurusan Modal Insan

 • Merancang keperluan sumber tenaga manusia, menyedia keperluan Belanjawan Perjawatan, mengurus pengambilan staf baru dan kenaikan pangkat staf.
 • Mengurus perkhidmatan staf dari lapor diri hingga bersara.
 • Mengurus penilaian prestasi staf.
 • Memastikan data sumber manusia dikemaskini dan keselamatan fail-fail, data/maklumat, buku penyata perkhidmatan dalam simpanan pejabat dan sentiasa dikemaskini.
f

Pembangunan Modal Insan

 • Menyediakan analisis keperluan latihan, Anggaran Belanjawan Latihan Staf dan perancangan tahunan latihan staf secara individu dan kumpulan.
 • Memastikan polisi latihan Universiti sentiasa dipatuhi.
 • Menyediakan laporan penilaian individu staf yang hadir latihan.
 • Memastikan rekod kehadiran latihan staf dikemaskini.
h

Pengurusan Kewangan dan Perolehan

 • Menyediakan Anggaran Belanjawan Mengurus Tahunan dan agihannya.
 • Memastikan pengurusan kewangan, perolehan dan aset mengikut Pekeliling Bendahari.
 • Memastikan buku vot diselenggara dan dikemaskini.
 • Menyelaras rekod perbelanjaan vot mengurus PTJ 050 & 051 secara bulanan.
 • Memastikan rekod dan salinan dokumen perolehan. Tuntutan dan pembayaran disimpan dengan baik.
 • Menguruskan penyediaan pelbagai tuntutan dan bayaran oleh staf, pembekal dan syarikat.
 • Menguruskan bayaran secara tunai.
 • Bertanggungjawab mengawal perbelanjaan serta menyediakan rekod kewangan.

PENGURUSAN TERTINGGI DI BAHAGIAN SUMBER MANUSIA

SUMI BT ISMAN

SUMI BT ISMAN

Ketua Bahagian Sumber Manusia