PROFIL BAHAGIAN AWAM

PROFIL BAHAGIAN AWAM

SKOP KERJA

R

Mengurus dan mengawal Pengurusan Operasi dan Penyenggaraan (O&M) Bangunan dan kemudahannya

R

Mengurus dan mengawal Pengurusan Penyenggaraan Infra-struktur serta kemudahan luar bangunan

R

Mengurus dan mengawal Pengurusan Pembersihan dan Pencucian Bangunan

R

Post Management

R

Mengurus perkhidmatan penyediaan teknikal program Universiti

TANGGUNGJAWAB BAHAGIAN

b

Pentadbiran Organisasi Unit

 • Pengurusan Sumber
 • Pengurusan Teknikal
 • Dokumen Teknika
b

Operasi Penyenggaraan

 • Penyenggaraan Bangunan dan Kemudahannya
 • Penyenggaraan Infrastruktur dan Kemudahan Luar Bangunan
 • Pembersihan dan Pencucian Bangunan
b

Pembersihan dan Pencucian Bangunan

b

Kawalan dan Pembasmian Makluk Perosak

b

Projek Penyenggaraan (Maintenance Capital Programs)

b

Servis Perkhidmatan Aduan Kerosakan dalam sistem Electronic Customer Support

b

Perkhidmatan Teknikal Program Universiti

FUNGSI BAHAGIAN

b

Pentadbiran Organisasi Unit

 • Pengurusan Sumber
 • Pengurusan Teknikal
 • Dokumen Teknika
b

Operasi Penyenggaraan

 • Penyenggaraan Bangunan dan Kemudahannya
 • Penyenggaraan Infrastruktur dan Kemudahan Luar Bangunan
 • Pembersihan dan Pencucian Bangunan
b

Pembersihan dan Pencucian Bangunan

b

Kawalan dan Pembasmian Makluk Perosak

b

Projek Penyenggaraan (Maintenance Capital Programs)

b

Servis Perkhidmatan Aduan Kerosakan dalam sistem Electronic Customer Support

b

Perkhidmatan Teknikal Program Universiti

PENGURUSAN TERTINGGI DI BAHAGIAN AWAM

ROZLAN BIN HJ. MD SHARIFF

ROZLAN BIN HJ. MD SHARIFF

Ketua Bahagian Awam

MOHD ISHAMUDDIN BIN MD KUSMIN

MOHD ISHAMUDDIN BIN MD KUSMIN

Ketua Unit Bangunan

MOHD FAIZAL BIN WAKIMAN

MOHD FAIZAL BIN WAKIMAN

Ketua Unit Operasi dan Penyenggaraan

MOHD IZAN ZHARIF BIN KAMARUDIN

MOHD IZAN ZHARIF BIN KAMARUDIN

Ketua Unit Infra

UNIT-UNIT DI BAHAGIAN AWAM

 

 

Unit Bangunan

 

Unit Operasi dan Penyenggaraan

Unit Infra