PROFIL BAHAGIAN KONTRAK

PROFIL BAHAGIAN KONTRAK

SKOP KERJA

 

R

Pengurusan Tender (Kerja, Bekalan dan Perkhidmatan) termasuk khidmat nasihat perancangan projek, pengurusan tender pra-kontrak dan pasca kontrak

R

Pengurusan sebut harga kerja bagi Gred G1 dan Gred G2, Perkhidmatan serta Penyenggaraan

R

Pengurusan Perkhidmatan Perunding

FUNGSI BAHAGIAN

 

 

I

Menguruskan permohonan peruntukan agensi-agensi pusat bagi perlaksanaan projek-projek pembangunan dan perkhidmatan penyenggaraan

I

Mengurus perolehaperkhidmatann bagi projek-projek pembangunan dan penyenggaraan

I

Melaksana pentadbiran kontrak dan kewangan bagi projek-projek pembangunan dan perkhidmatan penyenggaraan

I

Memberi khidmat nasihat berkaitan dengan pentadbiran kontrak dan kewangan mengikut tatacara perolehan Kerajaan dan Universiti

PENGURUSAN TERTINGGI DI BAHAGIAN KONTRAK

AFENDI BIN OSMAN

AFENDI BIN OSMAN

Ketua Bahagian Kontrak

UNIT-UNIT DI BAHAGIAN KONTRAK

 

 

Unit Pembangunan

Unit Pembangunan

 

Unit Fasiliti

Unit Fasiliti