PROFIL BAHAGIAN LANDSKAP & PEMBERSIHAN

PROFIL BAHAGIAN LANDSKAP & PEMBERSIHAN

PENGURUSAN TERTINGGI DI BAHAGIAN LANDSKAP & PEMBERSIHAN

mohd afizan bin alang

mohd afizan bin alang

Ketua Bahagian Landskap & Pembersihan

QAMARUZAMAN  BIN MOHD

QAMARUZAMAN BIN MOHD

Ketua Unit Pengurusan Sisa

DZULZAZREEN BIN MOHD ZUBIR

DZULZAZREEN BIN MOHD ZUBIR

Ketua Unit Pembersihan Kawasan Dan Penyenggaraan Landskap

NOOR HAYATI BINTI MOHAMAD YUSAK

NOOR HAYATI BINTI MOHAMAD YUSAK

Ketua Unit Pembersihan Bangunan

UNIT-UNIT DI BAHAGIAN LANSKAP & PEMBERSIHAN

Unit Pengurusan Sisa

 

Unit Pembersihan Kawasan Dan Penyenggaraan Lanskap

Unit Pembersihan Bangunan