BAHAGIAN SENIBINA

SKOP KERJA

PENGURUSAN PROJEK
 • Melaksanakan pengurusan projek bangunan baru dan kerja tambahan bangunan
 • Melaksanakan pengurusan rekabentuk bangunan baru dan kerja tambahan bangunan
 • Menyediakan khidmat perundingan kerja senibina bangunan baru dan kerja tambahan bangunan
PENGURUSAN UBAHSUAI
 • Melaksanakan pengurusan projek ubahsuai dan naiktaraf
 • Melaksanakan pengurusan rekabentuk projek ubahsuai dan naiktaraf
 • Menyediakan khidmat perundingan kerja senibina projek ubahsuai dan naiktaraf
PENGURUSAN RUANG
 • Membangunkan inventori ruang universiti
 • Menyelaraskan pelaksanaan audit ruang
 • Menyediakan pelaporan audit ruang PTJ kepada pengurusan
 • Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Ruang Universiti
PENGURUSAN PERABOT DAN STOR TEKNIKAL
 • Menyediakan rekabentuk perabot baru dan anggaran kos awalan
 • Mengurus perolehan dan bekalan perabot
 • Melaksanakan pemantauan di peringkat pelaksanaan kontrak
 • Menguruskan penyenggaraan perabot
 • Menguruskan dan mengawalselia Stor Teknikal
 • Menyediakan khidmat perundingan rekabentuk perabot

our team

SHALAN BIN TALIB

SHALAN BIN TALIB

Ketua Bahagian Senibina

Email: shalan@utm.my
Phone: 075530519

AIZAT FAHMI BIN AHMAD

AIZAT FAHMI BIN AHMAD

Ketua Unit Pengurusan Projek dan Pengurusan Perabot

Email: aizatfahmi@utm.my
Phone: 075530316
YUSNORSYAZANA BINTI MOHD YUNOS

YUSNORSYAZANA BINTI MOHD YUNOS

Ketua Unit Pengurusan Ruang

Email: yusnorsyazana@utm.my
Phone: 075530342
SHARONNINA BINTI MOHAMAD TAFF

SHARONNINA BINTI MOHAMAD TAFF

Ketua Unit Pengurusan Ubahsuai

Email: sharon@utm.my
Phone: 075530333